Ve ValMezu vysazují lípy k 111. výročí zvolení T. G. Masaryka poslancem
Ve ValMezu vysazují lípy k 111. výročí zvolení T. G. Masaryka poslancem
Vysazování lípy. foto: ČSOP VM
Val. Meziříčí - V devíti školách, školkách a středních školách ve Valašském Meziříčí vysazují děti a studenti v těchto dnech lípy k 111. výročí zvolení T. G. Masaryka poslancem za volební obvod třinácti východomoravských měst a 100. výročí ČSR. Desátý strom bude vysazen v parku Abácie u soutoku obou Bečev na závěr akce v pátek 20. dubna za účasti vedení města. 
   „Deset mladých stromů s obvodem 16-18 cm ve výšce 130 cm bylo rozvezeno do škol a školek. Každá tato sazenice má kořenový bal o váze cca 120 kg. Ve školských zařízeních, na jejich zahradách, byly vyhloubeny jámy a stromy jsou v nich připraveny ke slavnostnímu vysazení,“ sdělil Milan Orálek, jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí.   
Akce proběhnou:
Pondělí 16.4.
- MŠ Hrachovec, v 9:00
- MŠ Kraiczova ul., v 10:00
- ZŠ Masarykova ul., v 10:00
Ostatní školy budou řešit výsadbu operativně, a to ZŠ Křižná, Vyhlídka, Šafaříkova, Žerotínova a Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská. 
Pátek 20.4.
-  Park Abácie, v 11:00
- ISŠ-COP Palackého ul., ve 12:00
Milan Orálek, jednatel Českého svazu ochránců přírody ve Valašském Meziříčí