Ve Valašském Meziříčí začne v pondělí jarní úklid

Val. Meziříčí - Jarní úklid ve městě potrvá přibližně měsíc. Začne v  pondělí 16. března a skončit má v  pondělí 20. dubna. V  první fázi se budou čistit frekventované komunikace a parkoviště ve městě, potom bude následovat očista přilehlých místních částí.
   Očista místních komunikací, chodníků a parkovišť ve Valašském Meziříčí bude prováděna denně od 6 do 15 hodin. Jako rezervu pro potřebu dokončení plánovaných prací je vyhrazeno období od 15 do 17 hodin. Město je rozděleno do pěti úklidových bloků.
   „Sedm dnů před rajonovým čištěním bude na vjezdech do čištěných oblastí umístěno přenosné dopravní značení Zóna zákazu stání,“ informoval referent odpadového hospodářství Michal Lysák. Pro úklid budou využívány především kapacity firmy TS Valašské Meziříčí s. r. o. Podílet se na něm budou také pracovníci městské příspěvkové organizace Technické služby, jejichž úkolem bude vyčistit zelené plochy města. Do úklidu budou nasazeny dva silniční zametací vozy, dva chodníkové zametací vozy, velká a malá kropící cisterna s několika nákladními vozy zabezpečujícími odvoz smetků a pracovníci obou organizací.
    „Prosíme řidiče, aby ve dnech uvedených na dopravním značení odstavili svá vozidla mimo danou lokalitu a tím se vyhnuli případnému finančnímu postihu. Doporučujeme parkoviště u hřbitova, fotbalového stadionu a sokolovny,“ doporučil Michal Lysák. O rajónové očistě budou majitelé a provozovatelé vozidel stojících na komunikacích a parkovištích informováni v  předstihu prostřednictvím plakátů, místního rozhlasu a webových stránek města www.valasskemezirici.cz/doc/42654/.
                               Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí