Ve svahu nad ulicí 4. května ve Vsetíně proběhne těžba lesních porostů
Ve svahu nad ulicí 4. května ve Vsetíně proběhne těžba lesních porostů
foto: Michal Horský

Vsetín – V nadcházejícím období připravují Městské lesy Vsetín těžbu lesních porostů nad ulicí 4. května. Jako první bude během února realizována těžba ve svahu na ulici Mládí pod domy 1189 až 1192. Na jaře pak proběhne další těžba vzrostlého porostu, pod domy 400 až 405 na ulici Na Výšině.
   V příštím týdnu začne kácení stromů z lesního porostu pod ulicí Mládí. Jedná se o porost tvořený vzrostlými stromy, které již dosáhly mýtního věku a v případě neprovedení těžby by mohly ohrozit místní obyvatele i kolemjdoucí. Ostatně ke škodě v této lokalitě již došlo – během loňského září zde pád vzrostlého jasanu způsobil poškození budovy pneuservisu, při kterém prorazil střechu.
   Stromy, které ohrožují stavby nad i pod svahem, se na radnici zabývala i Komise životního prostředí. „Komise se těmito lokalitami zabývala opakovaně a jednoznačně doporučila stromy odstranit. Je však vhodné, aby se zachovaly kořenové systémy a v budoucnu se o porost pečovalo jako o výmladkový. Zachované živé kořenové systémy budou nadále ve svahu plnit svou zpevňovací funkci,“ vysvětlil její předseda Bořek Navrátil.
   Skácení stromů a ponechání jejich pařezů bylo doporučeno i v závěrečné zprávě monitoringu svahu právě mezi ulicemi Mládí a 4. května, kterou si nechalo město vypracovat v rámci příprav rekonstrukce opěrné zdi na ulici Mládí.¨
   „To, že stromy v této lokalitě musí být pokáceny, říká i geotechnický posudek, který si nechalo město vypracovat. V loňském roce také probíhal několikaměsíční odborný monitoring tohoto svahu. Jedním z doporučení odborníků je odstranit ze svahu mezi ulicemi Mládí a 4. května nebezpečně nakloněné stromy s ponecháním pařezů kvůli stabilitě,“ informoval starosta Jiří Růžička.
   V průběhu těžby čekají komunikaci na ulici 4. května dopravní omezení, která budou uskutečněna v návaznosti na odklízení pokácených stromů. Doprava na komunikaci bude omezena do jednoho pruhu a auta zde budou jezdit kyvadlově. O změnách v dopravě budou řidiči informováni.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín