Valašské Meziříčí má být vzorem pro plánování bezpečnosti silničního provozu
Valašské Meziříčí má být vzorem pro plánování bezpečnosti silničního provozu

Val. Meziříčí - Valašské Meziříčí, Rajhrad a Boskovice. To jsou tři města, která se účastní tříletého výzkumného projektu Centra dopravního výzkumu. Na jeho konci budou metodická doporučení pro tvorbu místních strategií bezpečnosti provozu, která by se dala uvést do praxe v jakémkoli jiném městě podobné velikosti.
   „Město svým zapojením do projektu podporuje výzkum zaměřený na zásadní minimalizaci dopravní nehodovosti na území měst, kde každoročně v průměru umírá 205 osob, z toho 40 % chodců. Výsledky projektu by mohly mít vysoký dopad na zvýšení kvality života obyvatel různorodých obcí a měst v ČR, protože primárním cílem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu,“ uvedla Soňa Valchářová, vedoucí odboru dopravně správních agend Městského úřadu ve Valašském Meziříčí.
   Tvorba metodiky bezpečnosti silničního provozu města Valašské Meziříčí má obsahovat kromě analytické a strategické částí, také část realizační. Její součástí bude návrh nápravných opatření, orientační vyčíslení finanční náročnosti a návrh organizačního a finančního zajištění realizace.
Lukáš Martinek, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí