V Rožnově probíhá konference o ochraně velkých šelem

Rožnov - Ochránci velkých šelem jednají od úterý 18.10. v Rožnově pod Radhoštěm. Mezinárodní konference o ochraně vlků, rysů a medvědů se účastní zástupci Srbska, Rumunska, Ukrajiny, Polska, Slovenska, Německa, Rakouska, Maďarska a České republiky.
   Do Rožnova pod Radhoštěm se na mezinárodní konferenci k ochraně velkých šelem sjeli odborníci z celých Karpat. „Mezi účastníky jsou experti sedmi států Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat (Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Česká republika) a také zástupci Německa a Rakouska. Jedná se většinou o představitele státní ochrany přírody a nevládních organizací, kteří mají v náplni svých činností jako jednu z priorit ochranu šelem. Jsou tady ale také zástupci různých ministerstev, státních agentur a různých vědeckých institucí,“ uvedl ředitel Správy chráněné krajinné oblasti Beskydy František Jaskula.
   Hlavním tématem čtyřdenní konference je ochrana velkých šelem, jako jsou medvěd, vlk a rys, v tomto rozsáhlém komplexu pohoří Karpat.
Jednotlivé státy budou na konferenci prezentovat situaci u nich, problémy, se kterými se setkávají a také národní plány na ochranu šelem.
   „Podmínky jsou v jednotlivých státech různé, ale problémy všude stejné. Velké šelmy všude v Karpatech ohrožuje zejména doprava, zastavování krajiny či pytláctví. Prostupnost krajiny je pro ně klíčová, protože potřebují velký životní prostor. S kolegy proto budeme jednat o tom, co pro tato krásná zvířata můžeme společně udělat, aby z přírody postupně úplně nezmizela. Zvířata neznají státní hranice, proto bychom měli při jejich ochraně postupovat společně,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která konferenci společně se Sekretariátem Karpatské úmluvy pořádá.
   Kromě diskusí nad možným společným plánem péče o velké šelmy bude na konferenci v Rožnově podepsáno také Memorandum o spolupráci mezi Karpatskou úmluvou a Mezinárodní unií pro lov a ochranu přírody (International Council for Game and Willife Conservation).
   „Rožnov jako místo této mimořádné konference nebyl vybrán náhodou. Česká republika letos předsedá Karpatské úmluvě o ochraně přírody a krajiny v Karpatech, Beskydy jsou samozřejmě součástí Karpat a především nejvýznamnější oblastí výskytu velkých šelem u nás v ČR už tím, že pouze v Beskydech se vyskytují všechny tři velké šelmy – vlk, rys i medvěd,“ uzavřel ředitel CHKJO Beskydy František Jaskula.
                        Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.