V roce 2022 byly v Rožnově vybudovány dva chodníky v nejrizikovějších lokalitách
V roce 2022 byly v Rožnově vybudovány dva chodníky v nejrizikovějších lokalitách
Tylovice. foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Jeden z nových chodníků se nachází v Tylovicích a druhý na Dolních Pasekách. Obě lokality jsou dopravně velmi zatížené a nová komunikace pro pěší zde nabízí zvýšenou bezpečnost chodců. Vybudování chodníků v celkové délce 434 metrů bylo finančně podpořeno z Integrovaného regionálního operačního programu částkou téměř 10 milionů Kč z celkové výše investice přes 13 milionů Kč.

Zajistit bezpečnost chodců vybudováním nových chodníků, které navazují na předcházející etapy bylo jedním z hlavních cílů těchto investic. Současně se podařilo vybudovat ucelenou bezbariérovou trasu. „Komunikace na Dolních Pasekách a zejména v Tylovicích jsou dopravně velmi vytížené a chodníky jsou zde nezbytně nutné. Jsem ráda, že se podařilo tyto investice dokončit a kolaudace obou chodníků proběhly bez komplikací,“ uvedla místostarostka města Markéta Blinková. Vybudováním chodníku v Tylovicích v celkové délce 260 metrů byl zajištěn souvislý pěší přístup z lokalit městské části Tylovice až do centra města. Celkové náklady na stavbu přesáhly 11 milionů Kč. V letošním roce bude zcela dokončen poslední úsek chodníku v této lokalitě. Druhou významnou komunikací pro pěší, kterou se podařilo vybudovat v roce 2022 byl chodník na Dolních Pasekách za téměř 2 miliony Kč. „Město aktivně využívá možností dotací nejen na zvyšování bezpečnosti v dopravě a za mě je to rozhodně dobrý krok jak ulehčit rozpočtu města. V roce 2023 očekáváme kromě dotace na Kulturní centrum přibližně 100 milionů Kč z různých dotačních titulů na rozvoj města,“ uvedl na závěr starosta města Jan Kučera.

V roce 2022 byly dotace získány z Integrovaného regionálního operačního programu (financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj).

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm