V pondělí začíná ve ValMezu rajonová očista města
V pondělí začíná ve ValMezu rajonová očista města
Ilustrační foto

Val. Meziříčí – Ve Valašském Meziříčí a jeho místních částech bude od pondělí 20. března do pátku 21. dubna probíhat rajonové čistění komunikací a parkovišť. Majitelé a provozovatelé vozidel o něm budou informováni v předstihu formou přechodného dopravního značení, plakátů, místního rozhlasu, na webu www.valmez.cz a komunikační platformou Mobilní Rozhlas.

Společnost TS Valašské Meziříčí, s. r. o., bude na území města zajišťovat očistu komunikací, chodníků a parkovišť v termínu od 20. března do 11. dubna a v přilehlých místních částech od 12. do 21. dubna. „Očista bude probíhat denně od 6 do 15 hodin s dvouhodinovou rezervou do 17 hodin, aby plánované práce byly opravdu dokončeny. Efektivnost strojního a ručního čištění vozovek bude záviset na vstřícném přístupu obyvatel, organizací a malých provozoven. Na vybraných parkovištích poté proběhne obnova vodorovného dopravního značení,“ řekl Michal Lysák, referent odboru komunálních služeb.

Radnice také vyšla vstříc požadavkům občanů a vytvořila denní seznam ulic. „Sedm dní před rajonovým čištěním bude na dotčených komunikacích umístěno přechodné dopravní značení. Žádáme majitele a provozovatele vozidel, aby toto značení respektovali a v uvedeném termínu parkovací plochy vyklidili,“ doplnil Lysák.

Bližší informace podají mistr provozu údržby komunikací TS Valašské Meziříčí, s. r. o., na telefonu: 606 453 427 a Michal Lysák, referent odboru komunálních služeb městského úřadu na telefonu 571 674 527.

Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí