Učitelé z Chorvatska hledali inspiraci ve Valmezu
Učitelé z Chorvatska hledali inspiraci ve Valmezu

Val. Meziříčí - V říjnu zavítali do Valašského Meziříčí pedagogové z šesti českých menšinových mateřských, základních a středních škol v chorvatském městě Daruvar a přilehlé obci Končanica. V rámci odborného semináře navštívili školy v našem městě a seznámili se mimo jiné se zdejší pedagogickou praxí.
   Valašské Meziříčí spolupracuje s partnerským městem Daruvar a obcí Končanica zhruba dva roky. „Jedná se o chorvatskou oblast s výraznou českou menšinou. Její obyvatelé jsou pyšní na své kořeny a rádi Českou republiku navštěvují,“ přiblížila místostarostka Yvona Wojaczková. I to byl podle ní jeden z důvodů, proč se učitelé tamních českých menšinových škol přijeli inspirovat od svých valašskomeziříčských kolegů. „Jejich nabitý program obsahoval návštěvu místních mateřských, základních i středních škol. V mateřské škole Krhová chorvatské pedagogy zaujala práce s dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami. Na základní škole Šafaříkova navštívili hodiny matematiky, českého jazyka i tělesné výchovy a zajímali se o interaktivní pomůcky běžně využívané ve výuce. Na Gymnáziu Františka Palackého se seznámili s výukou odborných předmětů,“ uvedla místostarostka Wojaczková.
   „Aktuální odborná návštěva chorvatských pedagogů navázala na aktivní spolupráci, kterou s Daruvarem máme. Do vzájemných projektů jsou zapojeni také naši školáci mimo jiné díky výměnným pobytům u moře a chorvatské děti v rámci lyžařských kurzů u nás. Výbornou spolupráci jsme navázali také mezi folklorními soubory a dalšími spolky,“ připojil starosta Robert Stržínek. Na právě skončený odborný seminář chorvatských učitelů naváže v roce 2021 projekt Podpora inkluzivního vzdělávání základních a mateřských škol ve městě Valašské Meziříčí. V rámci něj navštíví pedagogové z Valmezu chorvatský Daruvar.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí