Tříkrálová sbírka začíná 10. ledna
Tříkrálová sbírka začíná 10. ledna

Vsetín - My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujem vám... Tuto známou koledu u vašich dveří zazpívají tříkráloví koledníci ve dnech 10. – 12. ledna, kdy proběhne již tradiční TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020, pořádaná Charitou Vsetín.
   Skupinky dětí v oblecích tří králů, se zapečetěnými kasičkami s logem Charity Vsetín, vyrazí na obchůzku po Vsetíně a přilehlých obcích poprvé v pátek 10. ledna. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Její část je každoročně určena také na humanitární pomoc v zahraničí.
   „Děkujeme předem všem, kteří se do sbírky zapojí a přispějí tím na pomoc našim spoluobčanům v nouzi,“ věří ve štědrost lidí ředitelka Charity Vsetín Věra Dulavová.
Jiří Žůrek