Tříkrálová sbírka vynesla ve Vsetíně a okolních obcích 860 tisíc korun

Vsetínsko - V minulých dnech (9. - 12. 1. 2015) vyrazili do ulic Vsetína a okolních obcí koledníci Tříkrálové sbírky. Účelem této celostátní charitativní akce, kterou u nás organizuje Charita Vsetín, bylo stejně jako v předešlých letech pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.
Tříkrálová sbírkaDíky 166 skupinkám obětavých koledníků a vedoucích se podařilo předat radost a vánoční poselství mnoha lidem a rodinám v našem městě a okolních obcích a zároveň vybrat krásnou částku 864 701 korun. O tom, že jsou lidé ochotni pomoci druhým, svědčí i fakt, že se letos vybralo o 63 896 korun více než loni.
   „Velmi si toho vážíme a děkujeme. Štědrost dárců v nelehké době a ochota všech, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli, mě opět překvapila a zároveň potěšila. Jsem vděčná, že takové povzbuzení můžeme prožívat,“ poděkovala ředitelka Charity Věra Dulavová, která zároveň informovala, že z výtěžku sbírky bude pomoženo lidem se zdravotním postižením k získání kompenzačních pomůcek, dále sociálně slabým rodinám s dětmi i jednotlivcům v tíživé životní situaci. „V letošním roce chceme dále podpořit Mimoškolní přípravu Sidera, která spolupracuje se školami ve Vsetíně a pomáhá při doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin,“ doplnila ředitelka.
   Tříkrálová sbírka má již dlouholetou tradici a mezi lidmi patří k nejvíce oblíbeným. V loňském roce se podařilo shromáždit částku 800 805 Kč, která byla využita jak na přímou pomoc v nouzi částkou 203 tisíc korun, tak nemalým příspěvkem na rekonstrukci bezbariérové koupelny pro osobu se zdravotním postižením, také na podporu vzdělávání dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí a v neposlední řadě na zakoupení speciálních kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením
   Dárci a spolupracující organizace: Pekařství Sorpek; Alena Krmenčíková – Jídelna Sklář; Pekařství Střelná; Papírnictví Olšák; ČSAD a.s. Vsetín; Střední průmyslová škola strojnická Vsetín; Lipta – TDP a.s.; Austin Detonator, s.r.o.; Hypermarket Albert Vsetín; Město Vsetín; Vsetínské noviny, TV Beskyd, Valašské noviny, Městská policie Vsetín, Radovan Kocúrek.
                            Jana Čadová, pracovník vztahů k veřejnosti MěÚ Vsetín