Technické služby zvažují novinky v údržbě zeleně
Technické služby zvažují novinky v údržbě zeleně
Park na Trávníkách foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Město Vsetín každoročně seče více než 77 hektarů městské zeleně. O sečení trávníků ve městě se stará příspěvková organizace Technické služby města Vsetína, avšak kvůli efektivitě sezónních prací neseče trávu sama. Aby se během krátkého časového úseku zvládla posekat co největší plocha, je najímána externí firma, jejíž práci koordinují a kontrolují právě technické služby.
Park na TrávníkáchFrekvence sečení je různá. Nejintezivněji se seče v centru města a v Panské zahradě, celkem pětkrát až šestkrát ročně, a to kvůli zde pořádaným kulturním a sportovním akcím. Sídliště se zpravidla sečou čtyřikrát ročně v závislosti na vzrůstu trávy, vlhkosti půdy a počasí.
   V poslední době se v některých městech začínají prosazovat nové trendy v údržbě městských trávníků. Například v Bruntále je v centru vysazena kvetoucí louka nebo v městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz omezí letos sečení zeleně a posečou ji jen dvakrát. Tento způsob úpravy má přispívat k ochraně hmyzu a bezobratlých, vyšší tráva má také snižovat teplotu ve městě. „ Rozhodli jsme se v duchu posledních trendů vyzkoušet efekt méně frekventovaných sečí, a to hned na dvou místech - jedno z nich bude u budovy VZP u soutoku Rokytenky a náhonu mezi mostem a parkovištěm u Alberta, druhým bude pás u kolejí v parku na Trávníkách“ informoval místostarosta Pavel Bartoň.
   Obě místa budou označena a občané mohou sledovat a přemýšlet, zda by jim tento způsob údržby vyhovoval. „Vyhodnocení se uskuteční koncem léta,“ dodal místostarosta.
   Nápad vytvořit ve městě kvetoucí louku je poměrně složitý. „ V případě, že chceme založit kvetoucí louku, musíme původní trávu zrušit, tedy použít totální herbicid. Proto je vhodnější kvetoucí louky tvořit v rámci regenerací po stavbách, v místech bez jiných rostlin,“ vysvětluje správce městské zeleně Petr Mikulík s tím, že v projektových plánech revitalizace sídliště Rybníky dojde k vytipování vhodných míst a ploch a bude se zde po dohodě s projektanty počítat s variantami několika louček.
   Technické služby momentálně vysazují přibližně 2 500 kusů letniček do betonových, květináčů také na záhony v Panské zahradě, Dolním náměstí a okružní křižovatce „U Telekomu“. Ve městě letos bude instalováno šest kusů kaskádových květinových konstrukcí, 42 závěsných květináčů a 50 truhlíků na mosty. V nich pokvetou stovky převislých pelargonií.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín