„Technická“ se prodlužuje, ale ne všem vozidlům
„Technická“ se prodlužuje, ale ne všem vozidlům
Ilustrační foto

ČR, Vsetín – V rámci nařízení Evropské unie Omnibus II je kvůli protiepidemickým opatřením prodloužena platnost řidičských průkazů a také technických prohlídek o 10 měsíců ode dne jejich původní platnosti v celé Evropské unii. Opatření se týká také technických kontrol propadlých v období od 1. září 2020 do 30. června 2021.
   Co se týká STK, nařízení se nevztahuje na všechna vozidla, pouze na ta, která jsou uvedená ve výše zmíněné směrnici Evropského parlamentu. „Nařízení se vztahuje na všechna osobní a nákladní vozidla i na tahače, včetně vozidel taxislužby a záchranné služby, přívěsné vozíky nad 3,5 tuny a na traktory, jejichž konstrukční rychlost převyšuje 40 kilometrů za hodinu. Prodleva se naopak nevztahuje na motocykly, přívěsné vozíky s hmotností do 3,5 tuny, traktory a jejich přípojná vozidla kategorie T, R, C a OT, jejichž konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 kilometrů za hodinu, a také na silniční vozidla kategorie Z určená k pohybu na sněhu a ledu,“ vysvětluje vedoucí oddělení dopravně-správních agend vsetínské radnice Ilona Vaňková.
   Ministerstvo dopravy dále upozorňuje, že v případě pravidelných technických kontrol nelze v rámci nyní platného nařízení Omnibus II využít dalšího prodloužení již jednou prodloužené lhůty na technickou prohlídku dle Omnibus I (1. 2. - 31. 8. 2020). Tedy pro příklad: vozidlu, kterému skončila platnost osvědčení o technické prohlídce 20. 4. 2020, se dle nařízení Omnibus I prodloužila lhůta a platnost osvědčení o technické prohlídce o 7 měsíců, tj. do 20. 11. 2020. Do této doby se muselo vozidlo podrobit technické prohlídce a prodloužení osvědčení podle nařízení Omnibus II se již nedá použít.
   Více informací naleznete na webu ministerstva dopravy www.mdcr.cz.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín