Studenti a kantoři ze Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně darovali krev
Studenti a kantoři ze Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně darovali krev

Vsetín - Tolik studentů najednou z jedné školy ještě krev nedarovalo! Celkem třicet osm mladých lidí a dva pedagogové ze Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně darovali společně krev na hematologicko-transfuzním oddělení Vsetínské nemocnice.
   Právě vsetínská průmyslovka se stala před deseti lety ve Vsetíně průkopníkem společného dárcovství, postupně se přidávaly další střední školy. „Letos je nás absolutně nejvyšší počet účastníků. Bez pěti jsou všichni prvodárci. Společně se tu potkáváme vždy v čase předvánočním, ale studenti chodí darovat i pak sami, po skupinkách, v průběhu roku,“ uvedl pedagog Zdeněk Drga, který s Karlem Stančíkem každoročně studenty při darování doprovází.
   Poprvé se tentokrát na odběrové křeslo posadil i student Jakub Pospíšil, který nedávno oslavil osmnáctiny. V jeho rodině krev darují již ve třetí generaci, na hematologicko-transfuzní oddělení ve Vsetíně přicházel pravidelně jeho děda i tatínek. „Už dávno jsem chtěl darovat krev, čekal jsem jen na osmnácté narozeniny. Ať rodinná tradice pokračuje. Krev je zapotřebí,“ řekl nám Jakub.
   Hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice v současné době akutní nedostatek krve netrápí. „Registr dárců ale stárne a je ho zapotřebí doplňovat, především o mladé zájemce. Proto je spolupráce se středními školami tak vítaná a velmi za ni děkujeme. Budeme rádi také za další zájemce o darování krevní plazmy, která se druhým rokem odebírá přímo ve Vsetíně,“ zhodnotila primářka Hematologicko-transfuzního oddělení Vsetínské nemocnice MUDr. Jana Pelková.
Mgr. Dana Lipovská, tisková mluvčí Nemocnic Zlínského kraje