Statistika kriminality v okrese Vsetín za rok 2014. Zvýšila se objasněnost trestných činů

Valašsko - V loňském roce policie na Valašsku zaevidovala a šetřila 2 403 trestných činů, což je o 171 trestných činů méně, než v roce 2013. Objasněnost kriminality dosáhla vloni 55,51 procent, což o 3,8 procenta lepší, než v roce 2013. Můžeme konstatovat, že objasněnost v loňském roce je nejlepší za posledních nejméně deset let.
    Vloni řešili policisté v celkem 152 násilných trestných činů (v r. 2013 199 TČ). Mezi nejzávažnější patří bezesporu vražda, tu vyšetřovali kriminalisté jednu – jednalo se o pokus vraždy. Dále šetřili 18 loupeží, z nichž 13 objasnili. Mezi časté násilné trestné činy patří dále úmyslná ublížení na zdraví (64 případů) a nebezpečné pronásledování (23 případů).
   Další závažnou kategorií je mravnostní trestná činnost. V této oblasti policie šetřila 25 trestných činů (r. 2013 23 TČ), z toho např. 5 znásilnění a 4 pohlavní zneužívání.
   Více jak polovina z celkového počtu evidovaných trestných činů je majetková trestná činnost. V loňském roce policie řešila takových činů 1352 (v roce 2013 1451 TČ), z toho 512 vloupání. Často šlo o vloupání do objektů, jako jsou rekreační chaty (52 případů) nebo obchody (49 případů) a také vloupání do automobilů (100 případů). Dále se často objevovaly krádeže jízdních kol (125 případů), krádeže automobilů (63) a kapesní krádeže (47). Do majetkové trestné činnosti patří rovněž trestný čin poškozování cizí věci (75 případů).
Kriminalisté odhalili v loňském roce 32 případů (v r. 2013 25 případů) nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů, na úseku této trestné činnosti vloni stíhali 25 osob. Nejčastěji se jednalo o výrobu a distribuci pervitinu a pěstování marihuany.
   V loňském roce policisté zaevidovali 41 případů sprejerství (v r. 2013 32 případů).
Hospodářských trestných činů policisté vyšetřovali celkem 198, což je 52 méně než v roce 2013. V těchto případech šlo nejčastěji o neoprávněné držení platební karty (50 případů), podvody (45 případů), úvěrové podvody (25 případů) a zpronevěry (14 případů).
   Policisté z jednotlivých oddělení v rámci Územního odboru Vsetín vloni prověřovali 234 oznámení s podezřením na domácí násilí (r. 2013 289 případů), ve 20 případech využili oprávnění vykázat násilnou osobu ze společného obydlí (v r. 2013 27 vykázaných osob).
   V loňském roce šetřili policisté 618 dopravních nehod (r. 2013 671). Celkem 8 osob zemřelo (r. 2013 16), 37 bylo těžce zraněno (r. 2013 40) a 252 lehce (r. 2013 267). Celkem 88 nehod zavinili řidiči pod vlivem alkoholu (v r. 2013 93).
Vloni přistihli policisté 727 (v r. 2013 658) řidičů motorových i nemotorových vozidel pod vlivem alkoholu nebo drog, z toho ve 202 případech se jednalo o trestný čin ohrožení pod vlivem návykové látky (řidiči nadýchali nad 1 promile). V 525 případech šlo o přestupek (řidiči nadýchali do 1 promile) - konkrétně to bylo 313 podnapilých řidičů motorových vozidel, 113 podnapilých cyklistů a 99 řidičů pod vlivem drog.
   Policie vloni zaevidovala také 13 947 přestupků, z nichž 8 416 vyřešila v blokovém řízení. Ve většině případů se jednalo o přestupky v dopravě.
Z 1225 stíhaných osob bylo 707 recidivistů, 8 pachatelů mladších patnácti let, 27 pachatelů ve věku od patnácti do osmnácti let a 130 žen.                                                                      por. Mgr. Lenka Javorková, mluvčí Policie ČR Vsetín