Srbové se od Valašského Meziříčí učí, jak nakládat s odpady
Srbové se od Valašského Meziříčí učí, jak nakládat s odpady
Valašské ekocentrum. foto: ČSOP VM

Val. Meziříčí - Spolupráce s partnerským městem Čačak zdaleka nespočívá jen ve výměnném pobytu školáků. Obě města realizují i několik společných projektů. Jedním z nich je projekt s názvem Environmentální vzdělávání dětí a mládeže v srbském městě Čačak, v rámci kterého v minulém týdnu do Valašského Meziříčí dorazila srbská delegace.
   „Hlavním cílem projektu je předat naše zkušenosti v oblasti environmentálního vzdělávání z našich škol a školek tak, aby se daly aplikovat na podmínky Čačaku. Projekt je osmiměsíční a v rámci něj dojde ke třem pracovním setkáním expertních skupin obou měst,“ uvedl koordinátor projektu Roman Bambuch.
   Srbská delegace měla na Valašsku bohatý program. „Navštívili jsme Valašské ekocentrum ČSOP, kde nám představili výukový program se zaměřením na recyklaci odpadů. Na mateřské škole Vyhlídka nás seznámili s environmentální výukou. Měli jsme exkurzi ve společnosti Elkoplast, kde vyrábí nádoby pro sběr tříděného a směsného odpadu. Odpolední workshopy se zaměřily na příklady dobré praxe z  našich škol a zapojení města do akcí typu Den Země či Ukliďme Česko,“ popsal Michal Lysák z odboru komunálních služeb, který v rámci tohoto projektu zastává roli experta.
   Výstupem projektu pak má být pohádková kniha, která srbské děti hravou formou podpoří v environmentálním vzdělávání. Tento výstup bude doplněn o pořízení 300 sad tašek na třídění odpadu pro školské zařízení ve městě Čačak. „V rámci projektu ještě vznikne metodický pokyn pro srbské pedagogy, jakási osnova, která by měla pomoci, jak s dětmi v tomto ohledu pracovat dále,“ uzavřel Bambuch.
Tento projekt je podpořen v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR.
Bc. Lukáš Martinek, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí