Zlínský kraj má připraveno 50 milionů korun na podporu sportovní infrastruktury
Zlínský kraj má připraveno 50 milionů korun na podporu sportovní infrastruktury
foto: Krajský úřad Zlínského kraje

Zlínský kraj – Částku 50 milionů korun poskytne ze svého rozpočtu Zlínský kraj na vybudování, obnovu a dovybavení sportovní infrastruktury v regionu. Kraj poprvé přichází s programovou dotační podporou zaměřenou na tuto oblast.

„Chceme tím přispět k tomu, aby byl náš kraj pokryt kvalitními a dobře vybavenými sportovišti, která budou sloužit nejen profesionálním sportovcům, ale i dalším zájemcům včetně dětí a mládeže pro jejich pohybové a volnočasové aktivity,“ uvedl radní Zlínského kraje pro oblast mládeže a sportu Jiří Jaroš.

Dotace bude možno získat dotace jednak na modernizaci či rekonstrukci stávajících sportovních zařízení včetně jejich zázemí, tak i na výstavbu zařízení nových a pořízení dlouhodobého majetku určeného pro zajištění provozu sportovní činnost.

O dotaci se mohou ucházet obce, spolky, pobočné spolky a obchodní společnosti. Objekty a areály, o jejichž podporu budou žádat, musejí mít ve svém majetku nebo v dlouhodobém pronájmu.

Pro projekty nepodpořené z Národní sportovní agentury je určen nový dotační program, pro který má kraj vyčleněno 20 milionů korun. Dotace bude možno získat v rozmezí od 100 tisíc do 1 milionu korun. Příjem žádostí o podporu bude probíhat od 30. října 2023 do 31. května 2024, 13 hodin. Zlínský kraj si vyhrazuje právo ukončit příjem žádostí v dřívějším termínu v případě vyčerpání celkové předpokládané finanční alokace. Více informací na https://zlinskykraj.cz/dotace/mas07-23-podpora-sportovni-infrastruktury-na-uzemi-zlinskeho-kraje.

Pro projekty, které naopak z Národní sportovní agentury podpořeny byly, má kraj alokováno 30 milionů korun. Individuální dotaci z Fondu Zlínského kraje bude možno získat ve výši od 100 tisíc do 5 milionů korun.

Bc. Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje