Vyjádření vedení města Vsetína k situaci v mládežnickém fotbalu na Vsetíně
Vyjádření vedení města Vsetína k situaci v mládežnickém fotbalu na Vsetíně
Vsetínská radnice foto: Zdeněk Kment

Vsetín – V posledních dnech jitří vášně situace kolem mládežnického fotbalu FC Vsetín a jeho financování. FC Vsetín si podal žádost o individuální dotaci na pokrytí zvýšených nákladů spojených s činností mládežnických družstev a po městu požadoval 400 tisíc korun. Stejně tak radnice obdržela žádost Plaveckého klubu Vsetín o 300 tisíc korun na pokrytí zvýšených nákladů na pronájem bazénu v městských lázních.

Rada města si v této věci vyžádala stanovisko sportovní komise, která se sešla v pondělí 19. září a oběma žádostmi se zabývala.

V případě FC Vsetín komise mimořádnou dotaci nedoporučila. FC Vsetín získal na letošní rok dotaci na mládež ve výši 2,4 milionu korun, což je druhá nejvyšší částka poskytnutá klubům v tomto dotačním titulu. Částka dotace byla klubu meziročně navýšena o 226 tisíc Kč a pokrývá i nárůst nákladů na pronájem (včetně energií) hřiště na Tyršově ulici, které provozuje Vsetínská sportovní, i šaten Pod Pecníkem, které provozuje město Vsetín, přičemž tyto náklady činí i při započtení zvýšeného počtu tréninkových hodin FC Vsetín 1,5 mil Kč. FC Vsetín tedy i po zaplacení těchto nájmů zbývá na činnost mládeže minimálně 900 tisíc korun.

V rámci dotačních pravidel jsou hrazeny klubům náklady na pronájmy, rozhodčí a cestovné na soutěže.

U plavců sportovní komise doporučila zastupitelstvu města poskytnout mimořádnou dotaci 162 tisíc korun. Důvodem bylo zcela jasné prokázání zvýšených nákladů na bazén a také ochota snížit počet tréninkových hodin ve prospěch plavání veřejnosti, takže požadovaná částka se snížila z původních 300 tisíc na 162 tisíc korun, která zabezpečí fungování oddílu do konce kalendářního roku. Zastupitelé žádost plavců 21. září schválili.

Vedení města Vsetín

Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín