Silniční rampy na Ohradě jsou uzavřeny
Silniční rampy na Ohradě jsou uzavřeny
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Důležité upozornění pro motoristy, ale také pro cestující autobusy a chodce. Od pondělí 12. července do úterý 20. července, jsou uzavřeny obě silniční rampy na Ohradě, které propojují ulici Generála Klapálky s komunikací č. I/57. Investorem akce je Ředitelství silnic a dálnic ČR.
   Důvodem uzávěry je oprava silničního tělesa obou zmíněných ramp, která navazuje na jarní opravu komunikace č. I/57 v jejich těsné blízkosti. Podle vyjádření zhotovitele dopravně-inženýrského opatření potrvá uzávěra do 20. července, tedy po dobu, kdy bude probíhat frézování stávající komunikace a následná pokládka asfaltových vrstev. V první etapě přijde na řadu rampa blíže sportovnímu areálu na Ohradě, ve druhé etapě rampa blíže sídlišti. Následné dokončovací práce, které mají být provedeny do poloviny srpna, již budou realizovány za provozu.
   Během devítidenní dopravní uzávěry jsou objízdné trasy vedeny po silnici č. I/57 a přes křižovatku nad čerpací stanicí Shell v Rokytnici.
   Uzávěra si také vynutí dočasné uzavření některých přechodů pro chodce na Ohradě a ovlivní i autobusovou dopravu. Linkové autobusy během ní nebudou zajíždět na ulici Generála Klapálka, a neobslouží tedy zastávky „Vsetín, Ohrada“.
    V průběhu druhé etapy uzávěry pak autobusy MHD nebudou moci zajíždět na ulici Ohrada. Cestující, užívající za běžného stavu zastávky „Ohrada, sportovní areál“ a „Ohrada, restaurace“, budou v této době moci nastoupit i vystoupit na zastávkách „Vsetín, Ohrada“ umístěných na ulici Generálka Klapálka. Konkrétně zastávka ve směru na Ústí bude sloužit pro výstup a ve směru ke křižovatce U Růžičků pro nástup.
Michal Horský