Rožnovská radnice vyhlásila stav sucha a zakázala odebírání povrchové vody

Rožnov - Ve středu 22. července vyhlásil Odbor životního prostředí MěÚ Rožnov p.R. (dále jen OŽP) stav sucha a zákaz obecného nakládání s vodami.
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor životního prostředí, na základě výzvy Českého rybářského svazu, místní organizace Rožnov pod Radhoštěm, přistoupil ve středu 22.7.2015 k vyhlášení stavu sucha, zákazu obecného nakládání s vodami, z důvodu dlouho trvajícího bezdeštného počasí, extrémně vysokých teplot a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, kdy dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí, což může vést k ohrožení veřejného zájmu.
   „Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Současná mimořádná situace si vyžádala bezodkladné vydání tohoto opatření vodoprávním úřadem,“ uvedla vedoucí OŽP Marie Hrabovská.
   „Od středy 22.7.2015 je ZAKÁZÁNO odebírat povrchovou vodu z vodních toků na území města Rožnov pod Radhoštěm za účelem zalévání zahrad, napouštění bazénů, zásobování objektů a pozemků ve vlastnictví jednotlivých občanů (domácností) užitkovou vodou, zálivky všech sportovišť (kurty, hřiště, golf), mytí motorových vozidel, a to až do odvolání,“ doplnila Marie Hrabovská s tím, že pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, tj. zejména dodržování minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku a zákaz odběru vody v případě, kdy je zakázáno obecné nakládání s vodami. „V současné době již minimální zůstatkový průtok na vodních tocích nastal, tudíž i u těchto platných povolení je rovněž odběr zakázaný,“ uzavřela Marie Hrabovská.
                        Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.