Rožnov se postará o lidi bez domova. Otevře "sedárnu"

Rožnov - Alespoň minimální pomoc v  nastávajících mrazech nabídne město Rožnov p.R. ve spolupráci s  Charitou Valašské Meziříčí všem lidem bez střechy nad hlavou.
   Město Rožnov se s  Charitou Valašské Meziříčí dohodlo na formě pomoci lidem bez domova. Vzhledem k  očekávaným únorovým mrazům nabídne město prostory pro tzv. „sedárnu“ a Charita Valašské Meziříčí pak zajistí její provozní činnost. „Ve městě máme podle nejnovějšího sčítání asi 45 osob, které se nemají v  případných mrazech kam uchýlit. V  naší budově na ulici Čechova jsme se rozhodli uvolnit dvě kanceláře, které vybavíme lavicemi a stoly, které mohou lidé využít. Vzhledem k  nedostatku jiných prostor nemůžeme bohužel zřídit noclehárnu. I tak ale věříme, že možnost schovat se před zimou a dát si teplý čaj tito lidé využijí. Kapacita „sedárny“ bude 15-20 míst s  tím, že provoz bude bez nároku na úhradu ze strany města nebo lidí bez domova zajišťovat Charita Valašské Meziříčí,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera.
   Provozní doba „sedárny“ na ulici Čechova bude ve večerních a nočních hodinách (18 – 07 hodin), s  tím, že osoby využívající „sedárnu“ budou ráno prostory opouštět.
   Rožnovsko je v  současnosti jediným regionem ve Zlínském kraji, který nenabízel ani základní službu pro osoby bez domova. „Již  během provozu tohoto provizorního řešení budeme chystat koncepční a dlouhodobé řešení problému a to s  přihlédnutím na potřebné kapacity, vhodnost lokality a také zajištění prostředků na provoz služby. Věřím, že se nám podaří tento problém vyřešit a nemalé skupině osob nabídnout cestu z  jejich nelehké situace,“ uzavřel Kučera.
                       Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.