Rožnov rozešle více než šest tisíc složenek na platbu za odpad
Rožnov rozešle více než šest tisíc složenek na platbu za odpad

Rožnov - Rožnovská radnice začala roznášet složenky na platbu za svoz komunálního odpadu. Částka se za posledních čtrnáct let nezměnila a činí 492,- Kč za osobu a rok. Celkem obdrží složenku téměř čtyři tisíce tzv. společných zástupců (zástupce za rodinu) a dva a půl tisíce individuálních plátců. Radnice očekává příjem ve výši 8 milionů korun.
   Pravidelná platba za odpad čeká v první polovině roku občany Rožnova. Městský úřad začal prostřednictvím vlastního pošťáka roznášet složenky na platbu za svoz komunálního odpadu za rok 2019. Složenky budou doručovány jednotlivcům i tzv. společným zástupcům, tedy zpravidla zástupci za jednu rodinu a jejich roznos bude trvat necelé dva měsíce (tedy do konce května). Roznáška složenek se provádí po ulicích, tzn. občané v růžných ulicích ji obdrží v různých termínech.
   Podle slov vedoucího finančního odboru rožnovského MěÚ Martina Hrnčárka se roční částka za svoz odpadu za posledních čtrnáct let nezměnila a činí 492 korun za osobu a rok. „Samozřejmě je ale uvedená částka u neplatičů navýšena o dlužnou částku za předchozí roky,“ upozornil Martin Hrnčárek. „Pokud se občané rozhodnou platit na pokladně městského úřadu, upozorňuji, že k dispozici jsou pokladny pouze v budově na Letenské ulici (u městské polikliniky) a na hlavní budově MěÚ na Masarykově náměstí. Platit se zde dá hotově nebo bezhotovostně platební kartou. Platba za svoz odpadu se ale podobně jako jiné platby dá bezproblémově řešit mimo jiné také prostřednictvím internetbankingu. Veškeré potřebné údaje jsou vyznačeny na složenkách,“ doplnil Martin Hrnčárek s tím, že občané na doručení složenky vůbec čekat nemusí a zaplatit mohou i před tím, než k nim složenka dorazí, pokud znají údaje např. s předchozí složenky (částka, variabilní symbol, číslo účtu).
   Pro majitele bytových jednotek je důležitá také povinnost platit i v okamžiku, kdy v daném bytě v osobním vlastnictví nebo domu není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu. „V těchto případech je vlastník nemovitosti povinen platit odpovídající poplatek za jednu fyzickou osobu tj. 492,-Kč,“ řekla Eva Balánová, která má na MěÚ na starosti právě poplatky za odpad. „Další upozornění pak směřujeme k povinnosti platit poplatky za odpad také u cizinců, kterým byl podle zákona upravující pobyt cizinců na území ČR povolen trvalý nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů nebo pobývají na území ČR přechodně po dobu tří měsíců,“ uvedla Eva Balánová.
   Termín platby za svoz komunálního odpadu je do 30. června 2019. Od poplatku za svoz odpadu jsou v Rožnově pod Radhoštěm osvobozeni občané, kteří nebydlí na území města více než 300 dnů v roce nebo děti do jednoho roku věku. Padesátiprocentní slevu pak mají například studenti studující mimo území města nebo obyvatelé bydlící v lokalitě ve vzdálenosti větší než 300 metrů od svozového místa. Pro uplatnění slev je nutno si podat žádost.
Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí MěÚ Rožnov p. R.