Rožnov má své první sedmnáctileté řidiče
Rožnov má své první sedmnáctileté řidiče
Ilustrační foto

Rožnov – Od 1. ledna 2024 může žadatel o řidičské oprávnění absolvovat závěrečnou zkoušku v autoškole a řidičské oprávnění mu může být uděleno již od věku 17 let, a to s písemným souhlasem zákonného zástupce. V měsíci lednu o řidičské oprávnění, resp. o vydání řidičského průkazu na odboru dopravy v Rožnově pod Radhoštěm požádalo 5 úspěšných absolventů rožnovských autoškol, kteří do dosažení věku 18 let smí řídit za přesně stanovených podmínek pouze s doprovodem tzv. „mentora“. Mentory jsou ve všech rožnovských případech rodiče začínajících řidiček (3) a řidičů (2).

Podmínky pro režim L17 vychází ze zákona č. 361/2000 Sb., kde v ustanovení § 83a jsou dané podmínky pro řízení s mentorem. Mentorem může být pouze řidič, který je držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu alespoň 10 let (zkušený řidič), kterému nebyl v posledních 5 letech udělen zákaz řízení a který má v bodovém hodnocení řidičů 0 bodů.

Mentorem bude nejčastěji rodič nebo příbuzný mladého řidiče, není to však podmínkou. Sedmnáctiletý řidič může mít až 4 mentory, kteří jsou zapsáni v registru řidičů – v evidenční kartě, jak mladého řidiče, tak i mentora. Řidiči L17 a jejich mentoři mohou využít aplikaci L17 pro mobilní telefony, která slouží jako průvodce systémem L17. Aplikace obsahuje praktické rady pro řidiče L17 i mentory a lze v ní zaznamenávat a hodnotit jednotlivé jízdy. Aplikace L17 je dostupná pro telefony se systémem iOS i Android.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm