Rekonstrukce ulice Palackého zahájena

Rožnov - Zákaz vjezdu platí od tohoto týdne na část ulice Palackého od lávky pro pěší přes řeku Bečvu po křižovatku s  ulicí Pionýrskou (u Společenského domu). Zahájení rekonstrukce umožňuje stávající příznivé počasí.
   První etapa náročné rekonstrukce ulice Palackého byla zahájena. Na části ulice v  úseku od mostu pro pěší po křižovatku s  ulicí Pionýrská u bývalé tržnice (nazývané také ulice Lázeňská) platí od tohoto týdne zákaz vjezdu. Právě tato část ulice bude pro automobily uzavřena až do konce května 2015. „Obchůzí trasa pro chodce je vedena po chodníku kolem ZUŠ Rožnov, popř. z  druhé strany přes tzv. Horní park,“ uvedl vedoucí odboru rozvoje MěÚ Rožnov Ivo Marcin.
   V  další části rekonstrukce ulice Palackého bude uzavřena část ulice od křižovatky s  ulicí Pionýrská po odbočku k  Orthesu (stávající tržnice) a to na přibližně období 1,5 měsíce, kdy bude doprava vedena jednosměrně, popř. bude komunikace uzavřena zcela. „V  případě uzavření komunikace budou vozidla přijíždějící od Valašského muzea v  přírodě odkloněna u ředitelské budovy muzea doleva směrem na městský obchvat,“ doplnil Ivo Marcin.
   V  současné době rovněž probíhá ve spolupráci s  Ředitelstvím silnic zlínského kraje příprava zadávací dokumentace na vyhlášení soutěže na rekonstrukci další části rekonstrukce ulice Palackého, tj. okolo tržnice k  budově Orthesu. „Pokud vše bude probíhat bez komplikací, rekonstrukce této části ulice by mohla být zahájena na začátku letošního léta a rekonstrukce jednotlivých etap by tak na sebe mohly navazovat,“ uzavřel Marcin.
   Na úseku 1 – most pro pěší - křižovatka s  ulicí Pionýrskou budou znovu umístěny dlažební kostky, vytvořena zde bude zóna se zákazem podélného parkování a celá komunikace bude vyvýšena do stejné úrovně, jako nový čtyři metry široký chodník.
   Na úseku 2 (od křižovatky s  ulicí Pionýrská po křižovatku u nové tržnice) a 3 (od křižovatky u nové tržnice po budovu Ortehsu) bude tzv. živičný povrch.
Rekonstrukce byla ulice Palackého byla po dlouhodobém úsilí radnice podpořena z  větší části z  Regionálního operačního programu Střední Morava. Na podzim 2014 byl vybrán zhotovitel stavby, společnost REPONT a.s.
   Celková rekonstrukce úseků 1 a 2 bude stát více než 17,5 mil. Kč.
                       Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.