Rekonstrukce stadionu na vsetínské Ohradě začala bouráním
Rekonstrukce stadionu na vsetínské Ohradě začala bouráním
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Rekonstrukce bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě vstoupila do fáze realizace. Jako první přichází na řadu demolice stávajících betonových ochozů, na niž byl vybrán zhotovitel – firma PB SCOM z Hranic. Celkové náklady na ni budou činit 4,9 milionu korun bez DPH. Stavební práce by pak měly pokračovat příští rok nejprve obnovou fotbalového trávníku včetně zavlažování, vybudováním atletického oválu, úpravou zemních valů, stavbou skladu pro hasiče a parkoviště a přípojkami inženýrských sítí. Další etapy rekonstrukce budou následovat.
   Fotbalový stadion s atletickou dráhou získalo město do vlastnictví v roce 2017 za 10 milionů korun od Tělovýchovné jednoty MEZ Vsetín. Šlo o strategickou investici, neboť jeho technický stav neumožňoval další provoz. Ve vlastnictví TJ MEZ zůstala pouze zastřešená tribuna, v níž jsou provozovány ubytovna a restaurace. Radnice následně začala připravovat rekonstrukci tohoto stadionu, který by do budoucna měl být moderním sportovním stánkem sloužícím nejen fotbalistům, ale i dalším sportovcům.
   „Dlouhodobě pociťujeme absenci zázemí pro atletické disciplíny, své místo zde bude mít i hasičský sport, využívat jej k tréninkům budou mít možnost také další sportovní kluby, a časový prostor pro tělesnou výchovu bude vyhrazen i školám,“ přiblížil zájem vedení města o rekonstrukci místostarosta pro sport Tomáš Pifka.
   Podle již zpracovaného projektu dojde k obnově travnatého fotbalového hřiště včetně systému zavlažování, výstavbě 400metrového atletického oválu a sektorů pro skok do dálky, vrh koulí a skok do výšky. Přibýt by měly i tréninková plocha pro hasičský sport, sklad na umístění pomůcek pro hasičský sport, parkoviště, krytá tribuna se šatnami a dalším zázemím. Jako první však musí být odstraněny původní betonové ochozy, stěny a tribuny včetně opěrných zdí.
   A právě tuto zakázku získala v minulých dnech hranická specializovaná firma, která už pro město realizovala bourání přístavby sportovní haly Na Lapači a nedaleké budovy bývalé sauny. „Rozpočtové náklady předpokládaly na demolici tribun částku 36 milionů korun, proto je cena necelých pěti milionů pro město výhodná. S firmou máme navíc dobré zkušenosti a také reference z jiných měst jsou pozitivní,“ řekl starosta Jiří Růžička s tím, že bourací práce by měly být dokončeny v závěru listopadu. Prioritně se bude město už příští rok snažit uvést do provozu samotná sportoviště. Místo nynějších betonových ochozů bude podle projektové dokumentace pouze vyvýšený zatravněný val. V části stadionu naproti stávající tribuny se následně plánuje stavba kryté tribuny se zázemím pro sportovce. „Vzhledem k přepokládané finanční náročnosti přestavby, která dle projektu dosahuje 140 milionům korun bez DPH, bude samozřejmě naší snahou zajistit spolufinancování z dotačních zdrojů státu či Evropské unie,“ přiblížil Růžička a dodal, že právě v minulých dnech město požádalo Národní sportovní agenturu o dotaci, která by mohla dosáhnout až 40 milionů korun.
Jiří Žůrek