Radnice chce lidem vrátit přechod U Kovárny
Radnice chce lidem vrátit přechod U Kovárny
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vsetínská radnice vyšla vstříc obyvatelům Velkého Skalníku a připravuje investiční akci, která by měla přinést obnovení zrušeného přechodu pro chodce U Kovárny na Jasenické ulici. Součástí plánu je i vybudování dvou nových bezbariérových autobusových zastávek či parkoviště. V letošním roce bude dokončen projekt, se samotnou realizací stavebních prací se počítá v roce 2022. Pomoci s financováním by městu měl formou dotace Státní fond dopravní infrastruktury.
   Přechod pro chodce U Kovárny v minulosti přetínal komunikaci III. třídy, která je ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje. Právě to jej nechalo zrušit, neboť vzhledem ke své nadměrné délce 13,5 metru neodpovídal legislativě. „Toto místo je dopravně velmi frekventované. Lidé zde však potřebují přecházet silnici, což je za současné situace velmi nebezpečné,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že právě proto se radnice rozhodla tuto situaci řešit stavební úpravou celé křižovatky U Kovárny, umístěním nového přechodu pro chodce a nahrazením nevyhovujících zastávek novými tak, aby vše vyhovovalo i osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, tedy bezbariérovým způsobem.
   V praxi to znamená, že dojde k zúžení ulice Jasenická na 7 metrů v místě odbočky na ulici Zbrojováckou, tedy k přestavbě křižovatky. Upraveny budou oba autobusové zálivy, na straně ve směru do centra města dojde k vybudování nové kryté zastávky a samotný přechod pro chodce se z původního místa posune přibližně o 20 metrů blíže k Jasenicím. Současná nedaleká odstavná plocha se dočká přeměny na parkoviště s vyznačenými stáními.
   „Toto řešení umožní pohodlné a bezpečné přecházení Jasenické ulice, a to i za snížené viditelnosti, neboť nový přechod bude osvětlený,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že radnice již zadala zpracování projektové dokumentace. Během ledna pak hodlá požádat o spolufinancování celé akce formou dotace Státní fond dopravní infrastruktury. Se samotnou stavbou se počítá v roce 2022.
Jiří Žůrek