Prvních tříd ve Vsetíně v září přibude
Prvních tříd ve Vsetíně v září přibude
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Odbor školství a kultury městského úřadu již zná přibližný počet prvňáčků, kteří od září zasednou do školních lavic. Mělo by jich být kolem tří set. Konečný počet ještě mohou ovlivnit odklady povinné školní docházky a také to, že některé děti byly přijaty na více škol, a budou se muset pro jednu rozhodnout.
   Také letošní zápisy do prvních tříd ovlivnila restriktivní opatření Vlády ČR spojená s covidovou pandemií, která neumožnila fyzickou přítomnost dětí. „Stejně jako loni podávali rodiče přihlášky, ale samotný zápis tak, jak bylo v minulosti běžné, kdy je dítě přítomno ve škole a přezkoušeno pedagogem, se neuskutečnil,“ uvedl místostarosta pro školství Tomáš Pifka.
   Školy tedy prozatím evidují celkem 73 odkladů povinné školní docházky a 324 dětí přijatých do první třídy. Nárůst počtu přijatých registruje ZŠ Luh, v níž loni nastoupilo 27 dětí do dvou prvních tříd. Letos zde přijali 42 dětí a počítají s otevřením tří tříd, z nichž jedna bude logopedická. Na ZŠ Trávníky je přijato 65 dětí, pro které jsou stejně jako loni připraveny tři třídy. Počet přijatých zde oproti loňské skutečnosti stoupl o deset.
   Nárůst počtu přijatých o sedm eviduje i ZŠ Rokytnice. Letos je jich 51 a ředitel školy nyní zvažuje, zda je rozdělí do dvou či tří tříd. Na ZŠ Sychrov přijali 53 dětí, což je o pět více než zde nastoupilo loni. Počet prvních tříd na této škole i přesto klesne ze tří na dvě.
   Velký nárůst zájemců registruje ZŠ Ohrada. Vloni otevřela dvě první třídy s celkem 43 žáky, letos jich přijala 95 a počítá se čtyřmi třídami. Standardní počet 18 dětí do prvního ročníku přijala ZŠ Integra, i když se jich zde hlásilo 27. „Konečné počty prvňáčků na jednotlivých školách ještě neznáme, protože někteří rodiče přihlásili děti i do jiné než spádové školy, a ty tak mohou být přijaty na více škol. Nyní je na nich, kterou si vyberou,“ vysvětlil dále Pifka, který zároveň vyjádřil přesvědčení, že se nebude opakovat právě končící školní rok a budoucí prvňáčky čeká školní docházka standardní denní formou.
Jiří Žůrek