Prostředky na zahájení výstavby interny ve Vsetíně byly přislíbeny

Vsetín - Ačkoliv v  rozpočtu Zlínského kraje prostředky na výstavbu nového interního pavilonu zatím nejsou, je přislíbeno hejtmanem, že kraj s  investicí počítá. Financování má být zajištěno z  přebytku hospodaření a v  únoru zařazeno do rozpočtu. Tento příslib dal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák nemocnici krátce před schvalováním rozpočtu na rok 2015, a to poté, co jsme sdělili, že nejsme s to, tuto investici zahájit sami jako akciová společnost. Na základě této dohody se začínají aktualizovat projekty, připravuje se zadání veřejné zakázky, tak, aby se v  posledním čtvrtletí tohoto roku mohlo začít stavět.
Připraveno je téměř vše. Jsou hotové projekty: stavební projekt připravoval a financoval Zlínský kraj, projekt na vybavení pavilonu pak Vsetínská nemocnice a.s., nachystán je již také prostor k  výstavbě, je vydáno i stavební povolení. V  rámci přípravných prací se v  roce 2014 realizovala z  prostředků Zlínského kraje výstavba technického kanálu pro budoucí internu.
   Interní oddělení nyní funguje v  pavilonu z  roku 1911, který již v  mnohém nevyhovuje současným požadavkům. „Největším problémem jsou velké pokoje, na kterých je umístěno až 8 lůžek, tedy i pacientů. Pokoje byly původně desetilůžkové. Sociální zázemí pro pacienty je jedno společné na chodbě, nevyhovující jsou i ambulantní provozy, čekárny pro pacienty. Schází prostory pro návštěvy, potřeba by bylo více vyšetřoven pro zajištění soukromí lékaře s  pacientem a tak dále. Ani personál zde samozřejmě nemá podmínky hodné třetího tisíciletí. Navíc jsou lůžkové stanice už i stavebně a provozně nevyhovující, což ovlivňuje efektivitu provozu, a tedy i celkovou ekonomiku nemocnice,“ uvedla předsedkyně představenstva Vsetínské nemocnice a.s. Ing. Věra Prousková.
   Stávající pavilon je však stále provozuschopný, je ve standardním provozu. Zdravotníci pečují o pacienty na dvou standardních lůžkových stanicích, dále na stanici intermediální péče (IMP) a jednotce intenzivní péče. V  budově se nachází hemodialyzační středisko a soubor interních ambulancí. Ročně se interní oddělení Vsetínské nemocnice a.s. stará bezmála o čtyři tisíce hospitalizovaných pacientů.
          Ing. Lenka Plačková, tisková mluvčí, PR, Vsetínská nemocnice a.s.,