Před bývalou Zbrojovkou začíná stavba autobusové točny
Před bývalou Zbrojovkou začíná stavba autobusové točny
foto: Michal Horský

Vsetín – Na ulici Zbrojovácká, v těsné blízkosti jejího křížení s ulicí Jasenická před bývalou správní budovou průmyslového areálu někdejší Zbrojovky Vsetín, vyroste do listopadu letošního roku autobusová točna s dvěma zastávkami. Její výstavbou reaguje město na fakt, že od začátku roku 2022 již nebude moci pro otáčení a zastavení autobusů hromadné dopravy využívat sousední soukromé pozemky.
   Autobusy hromadné dopravy, jejichž trasa končí před zmíněným průmyslovým areálem, se v současně době před návratem do centra města otáčejí kolem ostrůvku před bývalou správní budovou a tam také mají svou zastávku. „Pro průjezd i zastavení přitom využívají soukromý pozemek, k němuž město disponuje uživatelskou licencí. Ta však vyprší v závěru letošního roku a majitel tohoto pozemku deklaroval, že má poté na něm další investiční záměry,“ uvedl starosta Jiří Růžička s tím, že město tak muselo situaci řešit, neboť autobusy městské i příměstské hromadné dopravy přepravují denně stovky zaměstnanců firem z průmyslového areálu bývalé Zbrojovky.
   Problém by měla vyřešit stavba točny s dvěma bezbariérovými zastávkami a dvěma odstavnými plochami pro autobusy. Vyrůst má vedle křižovatky ulic Jasenická a Zbrojovácká ve směru k restauraci U Vychopňů. „Za tímto účelem jsme od soukromých vlastníků odkoupili příslušné pozemky. Samotná stavba začala v závěru května a trvat má 165 dní, tedy zhruba do začátku listopadu. Probíhat bude za určitých dopravních omezení. Žádám proto motoristy, aby sledovali a respektovali přenosné dopravní značení,“ řekl starosta Růžička a dodal, že zhotovitelem zakázky se na základě veřejné soutěže stala vsetínská společnost TM Stav, s. r. o. Městskou kasu vyjde její realizace na 4,25 milionu bez DPH.
   V dané lokalitě má město ale i další investiční záměry. V návaznosti na stavbu točny chce opravit komunikaci od křižovatky ulic Jasenická a Zbrojovácká po vjezd do průmyslového areálu. V sousedství bývalé správní budovy ve směru do centra města pak plánuje vybudovat zastávkový záliv s kapacitou dvou autobusů. „Tento záliv bude umístěn v místě současného chodníku podél bývalé správní budovy. Díky tomu nebudou autobusy zastavovat v jízdním pruhu, a narušovat tak plynulost silničního provozu,“ vysvětlil starosta s tím, že tyto investiční záměry město aktuálně připravuje projekčně. „Pokud vše půjde podle plánu, rádi bychom k realizaci přistoupili ještě v letošním roce,“ uzavřel Růžička.
Michal Horský