Poplatek za odpad ve Vsetíně zůstává 600 korun
Poplatek za odpad ve Vsetíně zůstává 600 korun
Ilustrační foto foto: MěÚ Vsetín

Vsetín – Vsetínská radnice pro letošní rok ponechává poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu ve stejné výši, jako v minulých třech letech, tedy 600 korun. A to i přesto, že tato částka zdaleka nepokryje skutečné náklady.

Odpadu vznikajícího v domácnostech rok od roku přibývá a cena za jeho svoz a likvidaci každoročně stoupá. V loňském roce rozpočet města na tyto činnosti předpokládal s výdaji 29,3 milionu korun. Skutečnost nakonec bude pravděpodobně o něco příznivější, a sice kolem 27 milionů korun. „Poplatky vybrané od občanů tuto částku pokryjí zhruba z poloviny, takže z městské pokladny na svoz a likvidaci odpadu v roce 2022 mířil doplatek přibližně 12 milionů korun,“ uvedl místostarosta Petr Kudlík (ANO 2011), který má problematiku odpadového hospodářství v gesci.

Pro rok 2023 je v rozpočtu na výše uvedené alokováno 32,7 milionů korun, neboť je předpoklad dalšího nárůstu množství odpadu i činností spojených s jeho svozem a likvidací.

Dalších zhruba sedm milionů korun ročně město vynakládá na úklid ulic města a veřejných prostranství, odklízení černých skládek, vývoz odpadkových košů, úklid hnízd na kontejnery, svoz a likvidaci odpadu umístěného mimo svozové nádoby, úklid autobusových zastávek, čistění kanálových vpustí a případné další nutné aktuální úklidy.

„Skutečné náklady na zajištění svozu a likvidace odpadů a také zajištění čistoty našeho města v roce 2021 dosáhly 1349 korun na osobu. Od té doby samozřejmě stále stoupají, ale jejich skutečnou výši za rok 2022 budeme znát až za několik týdnů,“ uzavřel místostarosta, který zároveň vyzval Vsetíňany k tomu, aby se snažili vznik odpadu minimalizovat, třídit jej a také udržovat pořádek ve svém okolí.

Místní poplatky za komunální odpad lze od 25. ledna platit hotově či platební kartou na pokladně městského úřadu, prostřednictvím SIPO či složenkou, která bude distribuována poštou v květnu či červnu. Zájemci o platbu převodem z účtu mohou požádat o platební údaje e-mailem na adrese jana.pekarova@mestovsetin.cz. Kdo má zřízenu elektronickou identitu občana, může pro platbu využít Portálu občana.

Jiří Žůrek