Po cyklostezce do Jasenic ještě letos

Vsetín - Před několika dny byly zahájeny práce na stavbě více než tříkilometrové cyklostezky, která povede ze sídliště Ohrada do Jasenic. Nová komunikace pro cyklisty umožní bezpečnou cestu lidem směřujícím do a ze zaměstnání v bývalém areálu Zbrojovky, ale jistě ji budou hojně využívat k pohodovému výletu i ostatní vyznavači cyklistiky. Stezka by měla být dle smlouvy s dodavatelem předána do užívání na konci října.
   Trasa cyklostezky povede v šířce 4,5 metru v úseku od ulice Generála Klapálka na Ohradě (u parkoviště před marketem Albert) po parkoviště u marketu Kaufland. V této části bude vybudována jako dělená komunikace pro pěší a cyklisty. Zbývající část cyklostezky má šířku 3 metry a povede po trase bývalé železniční vlečky až do místa křížení s ulicí Za Zastávkou v Jasenicích. Cyklisté budou mít na trase i možnost zastavit se a odpočinout si. Naplánováno je vybudování čtyř odpočívadel. První vyroste poblíž marketu Kaufland, další pak v Luhu 2 nad garážemi, třetí v místě křížení cyklostezky s ulicí Dlúhé a poslední na konci stezky u ulice Za Zastávkou. „Každé z odpočívadel bude vybaveno dřevěným posezením, stojanem na kola, odpadkovým košem a informační tabulí,“ přiblížil budoucí vzhled odpočívek místostarosta Tomáš Pifka. Na samotném konci cyklostezky bude vybudováno i parkoviště pro osm automobilů.
Předpokládaná cena stavby cyklostezky byla přibližně 25 milionů korun. „Díky veřejné soutěži se ji ale nakonec podaří postavit za výrazně nižší částku, a to za 16,9 milionu korun. Ze Státního fondu dopravní infrastruktury na ni navíc získáme dotaci 6,2 milionu korun,“ uvedl k financování stavby Pifka. V původním projektu cyklostezky do Jasenic bylo počítáno také s položením chrániček a stavbou základů pro budoucí veřejné osvětlení, které se mělo dokončit v následujících letech. Nyní ale vše nasvědčuje tomu, že by se cyklisté mohli dočkat kompletního veřejného osvětlení už letos. „Vzhledem k tomu, že nejsou vyhlášeny dotační tituly, ze kterých bychom mohli následnou stavbu osvětlení spolufinancovat, chtěli bychom jej dokončit současně s cyklostezkou již letos, a to z vlastních prostředků,“ vysvětlil záměr radnice místostarosta s tím, že definitivní schválení stavby veřejného osvětlení však bude na zastupitelích.
   Po celé trase by tak mělo být v případě, že záměr zastupitelstvo schválí, instalováno 106 svítidel s plochým designem, který brání úniku světla směrem vzhůru. „Od instalace osvětlení si slibujeme hojnější využívání cyklostezky jako dopravní trasy pro zaměstnance firem v areálu bývalé Zbrojovky. Jízda po cyklostezce pro ně jistě bude bezpečnější než jízda po frekventované ulici Jasenická,“ dodal na závěr místostarosta Tomáš Pifka.
                                                                                                         Jiří Žůrek