Platí nová pravidla pronájmu městských bytů
Platí nová pravidla pronájmu městských bytů

Val. Meziříčí - Větší transparentnost, sjednocení postupů či přesnější zhodnocení potřeb jednotlivých žadatelů. Nejen tyto důvody vedly představitele Valašského Meziříčí k zavedení nových pravidel pro pronájem bytů v městem vlastněných domech.
   „Dosavadní praxe v oblasti bytové politiky města si vyžádala změny vedoucí k zpřehlednění pravidel a nastavení jasných podmínek pro všechny žadatele. Proto jsme se také rozhodli zrušit institut přednostního přidělení městského bytu a nově budeme vycházet z jasně stanovených požadavků a bodového systému. Ten nám zároveň pomůže určit naléhavost potřeby jednotlivých žadatelů,“ přiblížila problematiku místostarostka Zdislava Odstrčilová.
   Byty ve vlastnictví města jsou nově rozděleny do čtyř kategorií. Tou základní jsou běžné komerční byty a byty v budovách škol. Dále se jedná o dostupné byty, jenž mají sloužit osobám nacházejícím se v bytové nouzi nebo s vysokými náklady na bydlení (např. oběti domácího násilí, rodiny s dětmi, rodiče samoživitelé, či mladí lidé opouštějící dětské domovy a pěstounskou péči). „Byty zvláštního určení pak budou sloužit seniorům a osobám s druhým či třetím stupněm invalidity, které potřebují bezbariérové nebo nízkobariérové bydlení. Poslední kategorií jsou nově zaváděné sociální byty pro osoby v existenční nouzi, které chtějí svou situaci změnit a aktivně na tom pracují. Důležitá je přitom spolupráce všech členů domácnosti,“ vyjmenovala Jarmila Mužíková, vedoucí odboru sociálních věcí valašskomeziříčské radnice.
   Jednou za půl roku bude odbor sociálních věcí radnice provádět kontrolu pořadníků a opětovné posouzení doručených žádostí. „Naším cílem je, aby možnost pronájmu městského bytu získaly osoby, které mají skutečnou bytovou potřebu. V době této potřeby pro ně má být pomoc města ve formě poskytnutí bytu časově dosažitelná. V pořadnících jednotlivých bytových kategorií by pak nemělo být víc jak 30 osob. O přidělení bytu bude stejně jako dosud rozhodovat rada města na základě doporučení bytové komise,“ doplnila místostarostka Zdislava Odstrčilová.
   Aktuálně má Valašské Meziříčí k dispozici 411 bytů. Zájemcům, kteří mají skutečnou bytovou potřebu, stačí vyplnit jednoduchou žádost.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí