Petra Zgarbová patří mezi učitele a pracovníky školství oceněné Zlínským krajem
Petra Zgarbová patří mezi učitele a pracovníky školství oceněné Zlínským krajem
Oceněná Petra Zgarbová (vpravo). foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace a za dlouhodobou kvalitní práci ve školství byli v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě oceněni učitelé i nepedagogičtí pracovníci Zlínského kraje, mezi kterými byla i Petra Zgarbová ze vsetínské ZŠ Sychrov. Poblahopřát a poděkovat jim přišli představitelé kraje v čele s hejtmanem Jiřím Čunkem.
   „Našim cílem, je mít školství ve Zlínském kraji na vysoké úrovni a jsem přesvědčen, že všichni pedagogové, kteří si ocenění převzali, tento cíl naplňují. Vedou nejen mladou generaci k vysoké úrovni vzdělávání, ale jsou zároveň i pro své kolegy inspirací a příklady hodnými následování,“ poděkoval všem přítomným pedagogům hejtman Jiří Čunek.
   Ocenění své kvalitní práce se dočkala paní učitelka Petra Zgarbová, která vyučuje na prvním stupni v základní škole Sychrov a zaměřuje se především na alternativní prvky vzdělávání, jako jsou například matematika prof. Hejného, otevřené vyučování nebo splývavé čtení. Působila rovněž na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně v Ústavu pedagogických věd. Věnuje se i organizaci výchovně vzdělávacích akcí pro děti, osvětových kampaní či pořádá ukázky hodin pro ostatní školy nebo školská poradenská pracoviště.
   „Petra Zgarbová je mimořádná pedagogická osobnost a já jsem ráda, že učí zrovna v našem městě. Základní škola Sychrov se díky její usilovné práci na rozvoji alternativního vzdělávání stala mezi rodiči vyhledávanou,“ doplnila místostarostka Simona Hlaváčová, která oceněné osobně poblahopřála na slavnostním předávání.
   Paní Zgarbová navíc již v roce 2016 převzala z rukou vedení vsetínské radnice cenu pro výraznou pedagogickou osobnost města.
   Na základě zveřejněné výzvy bylo na odbor školství krajského úřadu doručeno 68 návrhů. Ty byly posouzeny výběrovou komisí, již ustanovila krajská rada, a následně bylo vybráno 18 pracovníků, kteří si kromě pamětní medaile Zlínského kraje odnesli také sošku sovy coby symbolu moudrosti a vzdělanosti. Vytvořili ji žáci Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí pod vedením svých učitelů.
Ing. Marek Mikuš, MěÚ Vsetín