Odborníci hodnotili bezbariérové toalety ve Valašském Meziříčí
Odborníci hodnotili bezbariérové toalety ve Valašském Meziříčí
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - V uplynulých dnech nechala valašskomeziříčská radnice zmapovat stav bezbariérových toalet v městských budovách. Cílem akce bylo zejména zajistit zdravotně postiženým co nejvyšší komfort při užívání těchto zařízení.
   Zástupci radnice s kolegou vozíčkářem a projektanty z Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky prošli budovy MěÚ na ulicích Soudní a Zašovská, Komunitního centra, Kulturního zařízení, krytého bazénu a koupaliště či veřejných WC na ulici Mostní a v parku zámku Kinských. „Během mapování se posuzoval stav bezbariérových toalet, jejich vybavení a soulad s vyhláškou o obecně technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,“ přiblížila Alena Střítezská, referentka oddělení rozvoje města. „Uvědomujeme si, že stav toalet pro zdravotně postižené není vždy ideální a tyto osoby se s bariérami potýkají pravidelně. Z pozice města se snažíme tuto problematiku řešit a zároveň tak dát impuls i dalším veřejným institucím ve Valašském Meziříčí,“ řekla místostarostka Zdislava Odstrčilová, která celou akci iniciovala.
   Aktuálně probíhá vyhodnocování průzkumu, jenž poslouží jako podklad pro další postup města. „Už nyní víme, že alespoň drobné nedostatky se týkaly téměř všech toalet. V některých případech je dokážeme odstranit v řádu dnů, jinde si úpravy vyžádají větší zásah. Věřím, že i díky zmapování přístupnosti bezbariérových toalet v budovách města dokážeme zvýšit komfort pro jejich uživatele,“ doplnila Zdislava Odstrčilová.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí