O údržbě trávníků a městské zeleně v letošním roce
O údržbě trávníků a městské zeleně v letošním roce
foto: MěÚ Vsetín

Vsetín - Město Vsetín pravidelně udržuje více než 77 hektarů městské zeleně. O sečení trávníků ve městě se stará příspěvková organizace Technické služby města Vsetína, kvůli efektivitě sezónních prací neseče trávu sama. Na určitá území je najímána externí firma, jejíž práci koordinují a kontrolují právě technické služby. Jedno plošné sečení trvá zpravidla tři až čtyři týdny, proto je někdy obtížné vytipovat nejvhodnější počasí.
  Frekvence sečení ve je různá. Mění se v závislosti na počasí a výšce travního porostu. „V letošním roce budeme opět reflektovat aktuální počasí, výšku travního porostu a také jeho umístění a funkci. Z důvodů minimalizace šíření plevelných druhů se městská zeleň musí sekat minimálně dvakrát ročně,“ vysvětlil místostarosta Pavel Bartoň.
   Nejintezivněji se opět budou zkracovat trávníky v centru města a v Panské zahradě, zejména kvůli předpokládaným kulturním a sportovním akcím. Sídliště se zpravidla sečou čtyřikrát ročně v závislosti na vzrůstu trávy, vlhkosti půdy a počasí. Na svahových plochách budou seče minimálně dvakrát ročně. Na vytipovaných územích budou ponechány květnaté ostrůvky.
   Technické služby letos připravily pro zkrášlení města mimo jiné dva nové letničkové záhony z přímého výsevu (v Panské zahradě a na Svárově), nové trvalky (celkem 500 ks) byly také vysázeny na Dolním náměstí, na Smetanově ulici, ulici Josefa Sousedíka.
   Další novinka je k vidění na Náměstí Svobody – 12 kusů barevných květináčů, které budou v průběhu května osazeny trvalkami a letničkami.
   „Dalším vylepšením péče o městskou zeleň jsou zavlažovací vaky, které v době sucha zajistí efektivní příjem vody do kořenového systému. Pracovníci technických služeb jich dosud instalovali třicet, dalších třicet plánují zakoupit. Další dobrou zprávou je i to, že byl pořízen stroj na ekologické hubení plevele horkou párou.“ uzavřel Bartoň.
Mgr. Jana Raszková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín