Nový systém svozu a třídění odpadu pro rodinné domy – Nejčastější otázky a odpovědi
Nový systém svozu a třídění odpadu pro rodinné domy – Nejčastější otázky a odpovědi
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí - Od ledna 2020 spustí město Valašské Meziříčí nový systém svozu a třídění odpadu pro rodinné domy. Do konce listopadu si mohou občané zažádat o popelnice na papír, plast a bioodpad, které jim před spuštěním nového systému rozveze sama radnice vybraný dodavatel služby. Připravili jsme proto pro občany přehledné odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Bude zachován také dosavadní pytlový svoz?
Pytlový svoz bude zachován po dobu prvních tří měsíců, aby občané měli čas si zvyknout na nový systém. Od 1. dubna 2020 už nebude tento svoz probíhat.
Pytlový svoz je primárně určen na sběr čistého PET odpadu, což občané nedodržují. Proto také dochází ke změně systému na nádobový sběr směsného plastového odpadu.

Budu se moci přihlásit o nové odpadové nádoby i po konci listopadu?
Ano, webový formulář bude stále dostupný na oficiálních webových stránkách města www.valmez.cz. Přihlásit o nové nádoby se tak budou moci i občané, kteří z nějakého důvodu nestihli termín konec listopadu, anebo dostaví rodinný dům po uvedeném termínu.

Bioodpad bude v letním období od 1. dubna do 31. října svážen jednou týdně a v zimním od 1. listopadu do 31. března jednou za čtrnáct dní. Plasty a papír bude svozové vozidlo vyvážet jednou za měsíc. Není to málo?
Frekvence svozu je stanovena jako počáteční a bude v průběhu provozu systému vyhodnocována tak, aby byla nastavena její optimální četnost. Žádáme občany o zpětnou vazbu a budeme rádi za jejich připomínky a podněty.
Zároveň ale upozorňujeme, že snížení frekvence svozu směsného komunálního odpadu je podmíněno motivací pro občany na zvýšení třídění.

Co mám dělat, když popelnici na směsný komunální odpad naplním rychleji?
Pro rodiny, které používají dětské a inkontinenční pleny platí možnost, si zažádat na dobu určitou (písemně na Odboru komunálních služeb) o další popelnici na směsný komunální odpad. Po skončení potřeby se popelnice opět stáhne.

Co s odpadem, který se do nádob nevejde?
Odpady, které se nevejdou do nádob, se mohou bezplatně likvidovat na sběrném dvoře, který provozuje společnost TS Valašské Meziříčí, s. r. o. Otevřen po celý týden vyjma neděle od 7 do 17 hodin. Naleznete jej na adrese M. Alše 833, Krásno nad Bečvou, Valašské Meziříčí.

Platím za odpady, třídění mě nezajímá…
Občan je za svůj odpad odpovědný každý sám a musí se jej zbavovat zákonným způsobem. Důvodem zavádění nového systému svozu a třídění odpadu pro rodinné domy, je snaha o snížení objemu směsného komunálního odpadu vyváženého na skládku a zachování stávající výše poplatku za odpad.

Případné další otázky zodpoví Michal Lysák, referent odboru komunálních služeb na telefonu: 571 674 527 nebo e-mailu: lysak@muvalmez.cz
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí