Nový městský úřad vyroste na Křižanově pile
Nový městský úřad vyroste na Křižanově pile
foto: Zdeněk Kment

Val. Meziříčí - V úterý 23. června rozhodovali zastupitelé Valašského Meziříčí o budoucnosti městského úřadu. Ten aktuálně sídlí ve čtyřech budovách a zejména ta na ulici Zašovská potřebuje nákladnou rekonstrukci. Cílem vedení města je zajistit odpovídající prostory a vhodnější rozmístění jednotlivých odborů pro tisíce klientů, kteří MěÚ každoročně navštíví.
   Městský úřad Valašské Meziříčí sídlí v budovách na náměstí a ulicích Soudní, Komenského a Zašovská. Vzhledem k tomu, že do správního obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí spadá 18 obcí, ročně jej navštíví přes 100 tisíc klientů. „Roztříštěnost pracovišť a nevyhovující stav objektu na ulici Zašovská nás vedou k tomu, abychom našli optimální řešení této situace. K dispozici máme tři varianty a to rekonstrukci stávajícího objektu na ulici Zašovská, přestavbu bývalého potravinářského učiliště na ulici Sokolská nebo výstavbu nového objektu,“ popsal současný stav starosta Robert Stržínek. Každá z variant má své plusy a mínusy, které nyní zvažovali valašskomeziříčští zastupitelé.
   V případě umístění MěÚ v objektu na ulici Sokolská by město seskupilo všechna pracoviště v jedné lokalitě (odhadované náklady 232 milionů Kč). „Důvodem je zejména potřeba úpravy ulice Pospíšilova a vybudování nového parkovacího domu s kapacitou 150 míst. Náklady na jedno parkovací místo se přitom pohybují mezi 600 až 900 tisíci korunami,“ uvedl David Černoch, vedoucí odboru komunálních služeb.
   Varianta rekonstrukce stávající budovy na ulici Zašovská (náklady 211 mil. Kč) nabízí dostatečnou kapacitu i pro umístění městské policie. „V tomto případě je k ceně třeba přičíst náklady na vybudování parkovacích stání, úpravu komunikací či výsadbu zeleně a doplnění mobiliáře. Rekonstrukce by byla náročná také s ohledem na zajištění stavby, které je nezbytné vzhledem k materiálům použitým v minulosti. Součástí stavebních prvků jižní fasády je totiž nebezpečný azbest,“ pokračoval vedoucí odboru komunálních služeb.
   Radnice vytipovala také trojici lokalit pro možnou výstavbu nového MěÚ – areál bývalých kasáren (284 mil. Kč), proluka na ulici Masarykova (325 mil. Kč) a areál bývalé Křižanovy pily (285 mil. Kč). Jedná se o plochy ve vlastnictví města. Pouze v případě proluky na ulici Masarykova vlastní Valašské Meziříčí cirka polovinu pozemků.
   „Všechny předložené varianty jsme v rámci zastupitelstva detailně prodiskutovali a zvažovali. Nejvhodnějším řešením se nám jeví výstavba nového objektu městského úřadu v areálu bývalé Křižanovy pily, kterou podpořila většina 15 zastupitelů. Pro řešení celé lokality zároveň připravujeme architektonicko-urbanistickou soutěž a výhodou je i dostupnost plánovaného dopravního terminálu. Stávající objekt na ulici Zašovská pak můžeme prodat či přestavět na byty,“ uzavřel starosta Robert Stržínek s tím, že Valašské Meziříčí nebude mít nový městský úřad dříve než mezi lety 2025 a 2026.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí