Novou tržnici ve ValMezu navrhnou špičkoví architekti
Novou tržnici ve ValMezu navrhnou špičkoví architekti
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Vdechnout důstojnější a funkčnější podobu městské tržnici a přilehlému okolí v centru města chce vedení valašskomeziříčské radnice. Proto oslovilo celosvětově oceňovaný ateliér brněnských architektů Ondřeje Chybíka a Michala Krištofa.
   O nutnosti zrevitalizovat prostor městské tržnice, která se nachází pod mostem silničního průtahu Valašským Meziříčí, se diskutuje dlouhodobě. Nyní by však záměr mohl dostat jasnější obrysy, a to už v horizontu měsíců. „V rámci rady města jsme se, po zvážení všech nabízených variant, rozhodli oslovit brněnský ateliér, v jehož čele stojí Ondřej Chybík a Michal Krištof. Tito architekti jsou mimo jiné držiteli ceny Design Vanguard z roku 2019 v kategorii nejlepší mladý architektonický ateliér světa a časopisem Forbes byli v roce 2015 uvedeni v kategorii českých 30 pod 30. Zadali jsme jim proto zpracování architektonické studie Tržnice VALMEZ. Věříme, že dokáží dosud mírně opomíjenému prostoru v centru našeho města vdechnout nový život,“ je přesvědčena místostarostka Yvona Wojaczková.
   Za architektonickou studii, která bude vedle tržnice řešit i prostor městských pozemků mezi oběma břehy Rožnovské Bečvy ohraničený ulicemi Nábřeží, Mostní, Zašovská, Na Tržnici a Vrbenská, zaplatí město necelých 970 tisíc Kč. „Výhodou přímého zadání na vypracování studie je oproti architektonické soutěži urychlení celého procesu o zhruba půl roku a zároveň úspora nákladů spojených s odměnou pro porotce a autory oceněných návrhů. Vzhledem k tomu, že soutěž jsme si vyzkoušeli v případě městských pozemků v areálu bývalé Křižanovy pily, rozhodli jsme se tentokrát oslovit přímo architektonický ateliér s celosvětovým renomé,“ zdůvodnila rozhodnutí radních místostarostka Wojaczková.
   Připravovaná studie bude obsahovat urbanistický koncept popsané lokality, její napojení na městskou a dopravní infrastrukturu včetně cyklostezek či návrhy umístění nových objektů a řešení veřejných prostor včetně mobiliáře. „Za tímto účelem byl také jmenován projektový tým, který s brněnským architektonickým ateliérem úzce spolupracuje, a jehož garantem je místostarostka Yvona Wojaczková. Na vzniku samotné architektonické studie se pak podílí ještě poradní tým, v němž jsou zastoupeni renomovaní architekti s vazbou na Valašské Meziříčí a zástupci místních komisí Krásno 1 – Křižná a Krásno 2 – Obora,“ doplnil David Černoch, vedoucí projektového týmu.
Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí