Navrhněte na ocenění osobnosti neziskového sektoru
Navrhněte na ocenění osobnosti neziskového sektoru
Ilustrační foto foto: Michal Horský

Vsetín – Znáte ve svém okolí člověka, který věnuje svůj čas a energii ve prospěch druhých? Využijte příležitosti mu poděkovat a nominujte jej na ocenění za přínos v neziskovém sektoru.
   Do 14. února můžete zasílat návrhy na tradiční ocenění – Osobnost neziskového sektoru či Cena za firemní filantropii. „Ocenění je učeno osobnostem, které se dlouhodobě podílejí na budování a rozvoji občanské společnosti a neziskového sektoru a také firmám a podnikatelům, jež pomáhají svému okolí a přispívají k udržení a růstu občanské společnosti,“ přiblížil starosta Jiří Růžička s tím, že ocenění může být uděleno osobnosti z oblasti sociální či z oblasti kultury, dále osobnosti z oblasti sportu a z oblasti jiných obecně prospěšných aktivit. V oblasti dárcovství a dobročinnosti je udělována Cena za firemní filantropii.
   Nominace lze zasílat v písemné nebo elektronické podobě na odbor školství a kultury Městského úřadu Vsetín, Svárov 1080, 755 01 Vsetín nebo na e-mailovou adresu: tereza.barvikova@mestovsetin.cz. Nominační formuláře jsou k dispozici níže v přílohách, příp. v tištěné podobě je získáte na informacích v přízemí budovy radnice.
   Předání všech zmíněných ocenění budou jedním z bodů programu v rámci již tradičního setkání neziskových organizací, které se, pokud to koronavirová situace dovolí, uskuteční v druhé polovině dubna roku 2021 v Mramorovém sále vsetínského zámku, a to za účasti zástupců vedení města Vsetína.
Michal Horský