Nábřeží Rožnovské Bečvy prošlo obnovou
Nábřeží Rožnovské Bečvy prošlo obnovou

Val. Meziříčí - Obnovy travnatých ploch, zpevnění části svahu a vysázení nových keřů a stromů se dočkalo nábřeží Rožnovské Bečvy na ulicích Mostní a Nábřeží ve Valašském Meziříčí. Město na projekt získalo dotaci ve výši 80 procent.
   „Cílem obnovy nábřeží Rožnovské Bečvy bylo přiblížit řeku zpátky každodennímu životu města a vytvořit prostor, který budou moci lidé využívat k trávení volného času. Věřím, že se nábřeží stane vyhledávanou částí města,“ řekla místostarostka města Yvona Wojaczková (ANO).
   Jedním z hlavních záměrů města bylo provést regeneraci stávající zeleně. „Původní, převážně náletové dřeviny jsme odstranili a nahradili je novými výsadbami stromů a keřů. V prostoru jsme založili trvalkový záhon. Došlo také k obnově původních travnatých ploch,“ doplnil informace referent odboru komunálních služeb Tomáš Kunc, který má správu zeleně ve své kompetenci. K sadovým úpravám přibude také nový mobiliář.
   „Tímto bych chtěla poděkovat všem lidem, kteří vložili do projektu svou energii a um,“ uzavřela místostarostka (ANO).
   Celkové finanční náklady projektu, které zahrnují tříletou péči o sadové úpravy, činí necelých 336 tisíc korun s DPH. Město na tento projekt bude čerpat dotaci ze Státního fondu životního prostředí České republiky - Národního programu životního prostředí.
                            Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí