Na rožnovskou radnici zamířili hosté ze Švýcarska

Rožnov - Místostarostové Rožnova Kristýna Kosová a Jan Kučera a radní města Petr Jelínek přivítali ve středu 26.8. na radnici hosty ze Švýcarska. Setkání se uskutečnilo v rámci ukončení projektu Humanizace pobytových služeb v Domově pro seniory Rožnov pod Radhoštěm.
   Rožnovský Domov pro seniory slaví v letošním roce 40. výročí svého založení a v těchto dnech také ukončení projektu Humanizace pobytových služeb, který byl finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. V rámci slavnostního ukončení tohoto projektu proběhlo také setkání představitelů města se zástupci Švýcarského velvyslanectví, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Zlínského kraje a dalšími hosty.
   „Švýcarsku a jeho velvyslanectví v ČR patří velké poděkování za to, že si pro finanční podporu ze svého programu vybrali právě Domov pro seniory Rožnov. Naše město je nejen turistickým střediskem, ale také místem, kde především starší Rožnované mají zajištěn kvalitní a plnohodnotný život i v pozdním věku. A díky dotaci z Programu švýcarsko-české spolupráce můžeme kvalitu služeb domova ještě zvýšit,“ uvedl místostarosta Rožnova Jan Kučera, který hosty přivítal v obřadní síni radnice.
   „Ukazuje se, že různé organizace působící v našem městě umí najít a čerpat potřebné finanční prostředky z různých zdrojů nejen Evropské unie, ale také z ostatních fondů, jako například právě Domov pro seniory Rožnov nebo třeba Valašské muzeum v přírodě (tzv. Norské fondy),“ doplnil místostarosta Kučera.
                            Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.