Na další kontrolu ubytoven vyrazili ve Valašském Meziříčí

Val. Meziříčí - Na další plánovanou kontrolu ubytoven vyrazili v pátek 21. srpna v brzkých ranních hodinách ve Valašském Meziříčí. Zbylých pět ubytoven ve městě zkontrolovali policisté, hasiči, hygienici i úředníci. Ani tentokrát v nich nebylo vše v pořádku, jednalo se naštěstí jen o drobné závady. Kontroly se zúčastnil i starosta města Robert Stržínek (ANO) společně s místostarostou Josefem Vrátníkem (BEZPP).
   „Dnes jsme zkontrolovali zbývajících pět ubytoven ve Valašském Meziříčí, a to Denní centrum a nocležnu pro lidi bez domova, ubytovnu u mlékárny, Anasam v Koutech, městskou ubytovnu u stadionu a Hotelový dům (K2) na ulici Zašovská, čímž jsme uzavřeli první kolo plánovaných kontrol,“ sdělil meziříčský starosta Robert Stržínek. „Na jedné z ubytoven nás překvapila nepřítomnost kompetentní osoby, která by nám předala potřebné doklady a umožnila nám přístup do jednotlivých pokojů,“ vysvětlil Robert Stržínek s tím, že v případě havárie či jiného vážného problému by mohlo dojít i k ohrožení života.
   „Na ubytovně K2 nás překvapily kontrasty ve vybavení jednotlivých pokojů, a to od extrému toho hodně špatného až po pokoje opravdu luxusního hotelového vybavení. Budeme tlačit na provozovatele ubytoven, aby pokoje, které jsou v nejhorším technickém stavu, dali do pořádku. Kontrolu v dohledné době zopakujeme a prověříme, zda majitelé provedli nápravu,“ dodává Stržínek.
   Do komplexní kontroly ubytovacích zařízení se také zapojil finanční odbor valašskomeziříčského městského úřadu. „Zaměřili jsme se na zjištění poplatkové povinnosti na základě zákona a o místních poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky města O místních poplatcích č. 1/2012. Byly provedeny úkony zejména za účelem ověření správnosti a úplnosti odvedeného místního poplatku z ubytovací kapacity za stanovená období. V souvislosti s tímto bude provedena následná kontrola evidenčních knih vedených u  provozovatelů kontrolovaných ubytovacích zařízení,“ vysvětlil vedoucí oddělení rozpočtu, místních poplatků a vymáhání pohledávek Libor Petřek.
   Na drobné nedostatky narazila hygiena a také hasiči, jejich závěry budou známy až později. Majitelé ubytoven proto zřejmě nemine pokuta.
                           Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí