Na bezpečnost ve městě budou dohlížet tzv. domovníci
Na bezpečnost ve městě budou dohlížet tzv. domovníci
Radnice se chce zaměřit na regeneraci památkové zóny. foto: Zdeněk Kment

Val. Meziříčí - Valašské Meziříčí požádalo a bylo spolu s dalšími devíti městy v republice vybráno mezi ta, ve kterých budou na zvýšenou bezpečnost a veřejný pořádek ve vybraných lokalitách dohlížet tak zvaní domovníci – preventisté. Dvouletý projekt, na který město získalo dotaci, bude zahájen v lednu příštího roku.
   Náklady spojené se zaměstnáváním, vybavením a vzděláváním domovníků budou hrazeny z finančních prostředků Evropské unie a Ministerstva vnitra České republiky.
   Úkolem domovníků bude ve vybraných lokalitách působit preventivně, a to konkrétně na úseku veřejného pořádku a sousedských vztahů. „Současně budou v těchto lokalitách spoluzajišťovat pořádek tak, aby došlo ke zvýšení kvality bydlení občanů tam žijících,“ doplnil ředitel městských strážníků Jan Camfrla.
   Projekt je podpořen ze strukturálních fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Zaměstnanost s názvem „Domovník – preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpory sociálně situační prevence v obci“ (více viz Výzva č. 03_15_0295 s názvem „Výzva na systémové projekty pro ostatní ministerstva“).
                                                  Ing. Vendula Králová, MěÚ Valašské Meziříčí