Ministryně navštívila vsetínskou lokalitu Poschla obývanou Romy
Ministryně navštívila vsetínskou lokalitu Poschla obývanou Romy
Ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová si prohlédla v doprovodu vsetínského starosty i bydlení Romů na Poschle. foto: MěÚ Vsetín

Zlínský kraj, Vsetín – Lokalitu Poschlá ve Vsetíně a Dětské centrum Zlín navštívila v pondělí 5. března během návštěvy české vlády ve Zlínském kraji v rámci svého osobního programu ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Doprovázela ji radní Zlínského kraje pro oblast sociálních věcí, neziskový sektor a rodinnou politiku Michaela Blahová.
   „Ze setkání s paní ministryní mám velmi dobrý pocit, projevila dobrou orientaci v problémech a zároveň konstruktivní přístup k jejich řešení. Během návštěvy Dětského centra Zlín se živě zajímala o transformaci péče o ohrožené děti, kterou jsme před několika lety započali a úspěšně v ní pokračujeme. Naším cílem je, aby se co nejméně dětí dostávalo do péče pobytových či ústavních zařízení a proto podporujeme sociálně aktivizační služby, které tomu pomáhají předcházet. Hned několik těchto služeb nabízí právě Dětské centrum Zlín, jehož jsme jako kraj zřizovatelem,“ přiblížila radní Michaela Blahová.
   V lokalitě Poschlá ve Vsetíně, kterou ministryně s radní společně také navštívily, vznikly v roce 2006 za 40 milionů korun nové modulové byty. Nechalo je postavit město Vsetín a přestěhovalo sem tehdy 36 rodin z pavlačového domu u místní polikliniky určeného k demolici, nazývaného Dům hrůzy. V současnosti na Poschlé lidé bydlí v celkem 36 bytech, z nichž je 24 dvojpokojových a 12 jednopokojových. Důslednou prací zaměstnanců radnice se zde v posledních letech velmi zlepšila platební morálka nájemníků. Těm, kteří nerespektovali nastavená pravidla a nedodržovali platební morálku, nebyla prodloužena smlouva. Neobvyklé bydlení, které mnozí zpočátku zpochybňovali, a jež budilo u veřejnosti nedůvěru, se časem ve Vsetíně, ale i v jiných městech, osvědčilo a našlo široké využití. V současnosti se používá také k ubytování studentů, provozování mateřských školek a jiného bydlení. Jako dobrý způsob řešení bytové otázky pro lidi v tísni dnes modulové byty označila také samotná ministryně, která je považuje za vhodnější než například často problematické ubytovny.
Jan Vandík, Krajský úřad Zlínského kraje