Městská policie v Rožnově varuje. Pozor na podvodníky!

Rožnov - Tři cizince, vybírající od ochotných a důvěřivých občanů peníze na neexistující sbírku, chytili v  minulém týdnu strážníci Městské policie Rožnov. Vzhledem k  tomu, že se v  rámci ČR nejedná o ojedinělý případ (podobní pachatelé byli zadrženi také ve Valašském Meziříčí, N. Jičíně, Ostravě, Hranicích), městská policie varuje: Pozor na podvodníky!
   Pozornosti strážníků Městské policie Rožnov neunikli v  minulém týdnu tři muži cizí národnosti, kteří na Masarykově náměstí zastavovali občany, předstírali hluchotu a žádali o příspěvek na dobročinné účely. V  ruce měli padělaný dokument s  textem: „Certifikát regionální pro neslyšící a tělesně postižené lidi a pro chudé děti chceme otevřít mezinárodní centrum. Děkujeme“.
   „Hlídka městské policie chtěla podezřelé osoby zkontrolovat, muži se však dali na útěk a pokusili se uprchnout. Zároveň se snažili zničit dokumenty, na kterých již byli podepsáni jednotliví dárci včetně finančního obnosu, který věnovali,“ uvedl ředitel MěPol Rožnov Marek Grossmann s  tím, že podle dokumentu vybrali muži během několika desítek minut více než tisíc korun. Dokumentů se pokusili zbavit – jeden byl zajištěn na místě a druhý hlídka dohledala na Masarykově náměstí.
   Po zadržení mužů vyšlo najevo, že pro žádnou dobročinnou organizaci nepracují. Proto byli falešní výběrčí po kontrole předáni Polici ČR.
   „Chceme občany upozornit, že všeobecně jsou povoleny pouze úředně schválené veřejné sbírky, například Tříkrálová sbírka nebo sbírka Domova Kamarád u  vánočního stromu, a také celorepublikové sbírky organizované například Charitou ČR nebo společností ADRA. Všichni členové sbírek musí mít u sebe osobní jmenování s  průkazem totožnosti a alespoň kopii o povolení sbírky,“ vyjmenoval Marek Grossmann. V  Rožnově pod Radhoštěm také platí tržní řád, v  rámci kterého se také nesmí stát, že by u dveří zazvonil prodejce jakéhokoliv zboží nebo služby. „Pokud si občané nejsou jisti, s  tím, zda je oslovil pracovník v  rámci řádně schválené sbírky, měli by se obrátit na rožnovskou městskou polici. Ta je oprávněna (podobně jako Policie ČR) provést kontrolu „výběrčích“. U všech zatím konaných sbírek také platí nepsané pravidlo, že sbírky jsou uvedeny na webových stránkách jednotlivých pořadatelů a jsou mediálně podporovány ze strany svých partnerů a podporovatelů. Neměli bychom dávat šanci podvodníkům, kteří se snaží pouze obohatit a navíc kazí dobré jméno a snahu všech skutečných dobročinných sbírek,“ uzavřel Marek Grossmann.
                       Mgr. Tomáš Gross, tiskový mluvčí města, MěÚ Rožnov p. R.