Město Vsetín vydalo zákaz odběru vody z vodních toků
Město Vsetín vydalo zákaz odběru vody z vodních toků

Vsetín - Vzhledem ke skutečnosti, že opět nastala nepříznivá hydrologická situace, vešla minulý týden v platnost Veřejná vyhláška vydaná Odborem životního prostředí Městského úřadu Vsetín o zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami z vodních toků ve správním obvodu města Vsetína, a to z důvodu dlouhotrvajícího bezdeštného počasí, vysokých teplot, poklesu hladin povrchových vod a v důsledku vyskytujícího se úhynu ryb ve vodních tocích. Jedná se o Vsetínskou Bečvu, Jasenický potok, Jasenku, Rokytenku, Semetínský potok a Vsetínský náhon, a to včetně přítoků.
město vsetín
   „Vzhledem ke skutečnosti, že opět nastala nepříznivá hydrologická situace, vodoprávní úřad Městského úřadu Vsetín vydal zákaz odběru povrchových vod z vodních toků na území města Vsetína od středy prvního srpna až do odvolání," sdělila místostarostka Simona Hlaváčová a dodala: „Uplynulé dešťové srážky neměly dlouhodobý vliv na trvalejší zlepšení průtoků, pokud si občané udělaly zásoby z dešťové vody, je to dobře, nyní mají čím zalévat".
   Trvalejší srážky zatím nelze očekávat, bude se zvyšovat i sucho v půdě a je nutné šetřit i pozemní vodou ze studní. „Z důvodu znovu se opakujícího bezdeštného počasí a poklesu hladin povrchových vod ve vodních tocích k hranici minimálního zůstatkového průtoku Q355d, může docházet nebo dochází ke kyslíkovému deficitu, úhynu ryb ve vodních tocích, hygienickým závadám a zhoršení životního prostředí,“ řekla vedoucí odboru životního prostředí vsetínské radnice Jindra Tesařová.
   Omezení odběru povrchových vod je nutné pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. „Ze stejného důvodu klesají hladiny podzemních vod ve studních, a proto by voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu,“ upozornila Jindra Tesařová.
   Omezení odběru povrchových vod je nutné ve veřejném zájmu pro zajištění základní ekologické funkce vodního toku. Vzhledem k tomu, že na vodních tocích nastal stav minimálního zůstatkového průtoku, není již možné realizovat odběry povrchových vod.
   „Jedná se zejména o odběr vod pro zalévání, napouštění nádrží, zavlažování všech druhů sportovišť, jako jsou kurty, fotbalová a golfová hřiště a odběrů pro malé vodní elektrárny,“ doplnila Jindra Tesařová.
   Z důvodu nepříznivé hydrologické situace také klesají hladiny podzemních vod ve studních. Proto by voda ze studní měla být využívána zejména pro pitné účely a osobní hygienu.
   Pro držitele platných povolení k odběru vody platí podmínky stanovené v daném povolení, zejména dodržení minimálního zůstatkového průtoku v korytě vodního toku.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín