Město Vsetín pomáhá nezaměstnaným
Město Vsetín pomáhá nezaměstnaným
Úřad práce ve Vsetíně. foto: Zdeněk Kment

Vsetín - Mám na to. Tak se jmenuje projekt, který vytvořilo město Vsetín v rámci strategie sociálního začleňování. Jeho záměrem je postupnými kroky připravovat uchazeče evidované na úřadu práce na budoucí zaměstnání.
   „Projekt uvedla v život městská organizace Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska. V současné době už pracují na tréninkových místech čtyři zaměstnanci, kteří si v průběhu tří měsícům osvojí a utvrdí pracovní dovednosti tak, aby se uchytili na volném trhu práce,“ uvedl místostarosta Tomáš Pifka s tím, že dvě tréninková místa jsou v Mateřském a rodinném centru Sluníčko a v základní škole Sychrov, dva pracovníky zaměstnalo město Vsetín.
   Radní na svém posledním zasedání podepsalo s Agenturou pro ekonomický rozvoj Vsetínska smlouvu o úhradě osobních nákladů tréninkových zaměstnanců. Konkrétně jde o platy a odvody na sociální a zdravotní pojištění. Tyto peníze poté vyfakturuje agentuře, které se po zaplacení výdaje vrátí z evropských peněz. Zaměstnanci na tréninkových místech smí pracovat maximálně na poloviční úvazek a jejich odměna nesmí přesáhnout polovinu minimální mzdy. To proto, že jsou stále vedeni na úřadu práce.
   V rámci projektu osloví agentura během tří let až 180 osob, přičemž minimálně 60 lidí vstoupí do projektu. „Naším cílem je vytvořit systém podpory ohroženým skupinám, a to individuálně nastavitelný program pro zvýšení jejich zaměstnatelnosti, zaměřený jak na profesní diagnostiku, kariérní poradenství, tak na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a to i prostřednictvím nácviku pracovních návyků v tréninkovém zaměstnání,“ vylíčil Filip Holzmüller z Agentury pro ekonomický rozvoj Vsetínska.
   Podpora je řešena formou aktivit směřujících ke vstupu a udržení se na trhu práce, skupinová i individuální práce, obnova základních kompetencí a dovedností jak v teoretické, tak především v praktické rovině. Zaměření se na posílení vlastních zdrojů, zvýšení sebevědomí, převzetí zodpovědnosti umožní návrat na trh práce a zvýšit kvalitu života.
Celkové způsobilé výdaje projektu činí přes sedm milionů, přičemž agentura dosáhla na stoprocentní podporu z Evropské unie.
Alexandra Buršíková, tisková mluvčí MěÚ Vsetín