Město Rožnov reaguje na prodej výrobků s látkou HHC ve veřejném prostoru
Město Rožnov reaguje na prodej výrobků s látkou HHC ve veřejném prostoru
foto: MěÚ Rožnov

Rožnov – Město Rožnov pod Radhoštěm čelí stejnému problému jako celá republika – prodeji výrobků obsahujících nebezpečné látky, které mohou ohrozit zdraví dětí. Hlavním důvodem obav je volný přístup k těmto výrobkům prostřednictvím prodejních automatů umístěných ve veřejném prostoru, jejichž prodej není regulován.

Město iniciovalo kroky k řešení tohoto problému. Požádalo Živnostenský úřad, aby provedl důkladné kontroly prodejních automatů a provozovatelů. Výsledkem těchto kontrol byla odhalena jistá porušení, včetně nefunkčního ověřování věku na automatech, i když je tento proces výslovně deklarován.

„Bezpečnost našich děti považujeme za prioritu. Je nepřijatelné, aby se k těmto výrobkům děti dostaly takto lehce a rozhodně uděláme vše proto, abychom tento prodej dětem co nejvíce omezili či regulovali. Zároveň bude podán podnět k prověření na Českou obchodní inspekci,“ uvedl starosta města Jan Kučera.

Město přijímá konkrétní opatření k řešení této problematiky. Provozovatelé budou vyzváni k odstranění automatů nebo majitelé ploch k vypovězení smlouvy s nájemcem, pokud nebudou schopni zajistit bezpečnostní standardy. Kromě toho budou tyto prodejní automaty monitorovány kamerovým systémem. Město Rožnov pod Radhoštěm spolupracuje se školami a v dubnu plánuje série přednášek na téma škodlivých účinků návykových látek.

„Součástí toho bude i kulatý stůl se zástupci škol, abychom zjistili, zda se s touto problematikou již ve školním prostředí setkali a jakým způsobem ji řeší. Apelujeme na rodiče, aby byli informovaní o rizicích spojených s těmito látkami a aktivně komunikovali se svými dětmi. Bezpečnost našich nejmladších občanů je naší prioritou, a společnými silami můžeme dosáhnout bezpečnějšího prostředí pro všechny,“ dodal na závěr starosta města.

Mgr. Petra Graclíková, tisková mluvčí MěÚ Rožnov pod Radhoštěm