Valašské Meziříčí nabízí pozemky v Juřince developerům
Valašské Meziříčí nabízí pozemky v Juřince developerům
foto: MěÚ Valašské Meziříčí

Val. Meziříčí – Celkem 21 stavebních parcel včetně technické infrastruktury v podobě komunikací, vodovodu, kanalizace či elektrických přípojek, je k prodeji v místní části Juřinka. Nově je mohou jako celek koupit soukromí investoři a vybudovat zde komplex rodinných domů.

Loni dokončilo Valašské Meziříčí stavbu technické infrastruktury, tedy nezbytných sítí včetně veřejného osvětlení a dětského hřiště s náklady téměř 39 milionů Kč. Zároveň město připravuje stavbu chodníku souběžného se sousední hlavní silnicí, který využijí nejen noví, ale také stávající obyvatelé Juřinky. I když město nabízelo všech 21 pozemků postupně k prodeji fyzickým i právnickým osobám, kupec se zatím nenašel. Proto se nyní zastupitelé rozhodli nabídnout stavební parcely jako celek jednomu developerovi.

„Kromě nabízené kupní ceny se bude hodnotit také urbanisticko-architektonická kvalita navrhované zástavby. Výběr budoucího investora tak proběhne obdobně, jako v případě prodeje pozemků na Štěpánově za účelem bytové výstavby,“ uvedla Alena Schattke, vedoucí odboru majetkové správy radnice a pokračovala: „Minimální cena za metr čtvereční činí 2 300 korun a jsou v ní zohledněny náklady na vybudování technické infrastruktury. Zároveň je třeba zmínit, že tato zůstane nadále v majetku města.

Nabídky včetně zpracované studie s návrhem umístění rodinných domů ve vymezené lokalitě je možné podávat do 31. května letošního roku. Detailní podmínky naleznou kupci na webu města www.valmez.cz pod záložkou Majetek města.“

Bc. Jakub Mikuš, tiskový mluvčí MěÚ Valašské Meziříčí