Valašské Meziříčí chce revitalizovat Huťský lesík podél Rožnovské Bečvy
Valašské Meziříčí chce revitalizovat Huťský lesík podél Rožnovské Bečvy

Val. Meziříčí (red.) Valašskomeziříčská radnice pojala záměr revitalizovat Huťský lesík rozkládající se podél Rožnovské Bečvy přibližně v prostoru mezi prvním a druhým splavem (na protějším břehu se nachází tenisové kurty a městské koupaliště). Náklady na znovuoživení zarostlého a zanedbaného biokoridoru jsou ale vyčísleny na 3,18 milionu korun. Město se proto do akce pustí jen v případě, že získá dotaci. V takovém případě by ze svého platilo pouze 944 tisíc korun.
   Ze strany města jde o již dlouhodobý plán. Projekt počítá s kácením nevhodných dřevin, odstranění invazivních druhů rostlin, novou výsadbou stromů a keřů a založení květnatého trávníku. Aby měli ochránci přírody radost, počítá se i s vybudováním úkrytových prostor pro drobné živočichy. Aby mohla lesíku k relaxaci využívat i široká veřejnost, budou prostor křižovat pěší štěpkové stezky (možná i s lavičkami).
   Pokud bude žádost podaná 31. března schválena, začne se s revitalizací na podzim a dokončena bude následujícího roku.