Lidé nejčastěji ztrácejí peněženky a klíče, nalezen byl i kočárek pro dvojčata

Val. Meziříčí - V  evidenci ztrát a nálezů nejčastěji končí peněženky, klíče, peníze, ale i kočárky. Vyplývá to ze statistiky městského úřadu. Oddělení organizační a zaměstnanecké evidovalo v  loňském roce 102 nalezených věcí. Je to o 43 nálezů méně než v  roce 2013.
   Oproti roku 2013 klesl v  loňském roce počet nálezů ze 145 na 102. Tuto okolnost zapříčinil fakt, že nový občanský zákoník ukládá nálezci odevzdat nalezený předmět přímo majiteli, pokud jej lze z  nalezené věci rozpoznat. „V  roce 2014  se majitelům vrátilo šedesát procent nalezených věcí. Poměr vrácených a nevyzvednutých věcí zůstává v  průběhu let obdobný,“ přiblížila referentka organizačního a zaměstnaneckého oddělení Magda Klosová, která má tuto evidenci na starosti.
   Podle statistik městského úřadu lidé ztrácí stále stejné věci. Existují samozřejmě i výjimky. „V minulém roce byl nejneobvyklejším nálezem kočárek pro dvojčata včetně dek a lahvičky, křovinořez či nosič na auto pro převoz kol, který jak majitel sdělil, byl součástí trestné činnosti,“ upřesnila Magda Klosová. V  evidenci ztrát a nálezů potom většinou zbývají věci bez hodnoty jako například staré a poškozené peněženky, klíče nebo brýle. Jako nálezy nejsou přijímány nefunkční, rozbité věci včetně těch zjevně opuštěných. Od roku 2014 platí tříletá doba pro ukládání nalezených věcí.
   Seznam všech věcí i s  datem vyhlášení zveřejňuje a průběžně aktualizuje městský úřad na svých webových stránkách v  sekci Ztráty a nálezy http://www.valasskemezirici.cz/ztraty-nalezy/.
                               Ing. Renata Votrubová, tisková mluvčí MěÚ Val. Meziříčí